לקוחות נכבדים! לאור המצב והנחיות משרד הבריאות משרדינו סגורים זמנית ולא יהיה מענה טלפוני עד הודעה חדשה.
לצערנו לא ניתן לטפל בו זמנית בכל הביטולים, לכן תהליך ביטול ההזמנות יבוצע בהדרגה קרוב למועד של כל מופע. עמכם הסליחה.
גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'ID' => 31,
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => '31.3080733',
                           'CityID' => 31,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.6189557',
                           'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי רבין, אופקים, ישראל',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158
                    },
                    {
                     'ID' => 519,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מרכז קהילתי עמנואל רובין',
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 660,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 519,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מרכז קהילתי עמנואל רובין',
                                'Address' => 'אליהו גולומב 7-9'
                               },
                           'Image2Height' => 660,
                           'CityID' => 31,
                           'Latitude' => '31.3147962',
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=%2C3x18156x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D0%u05D5%u05E4%u05E7%u05D9%u05DD&UserEarthX=113742&UserEarthY=1080432&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Active' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Культурный центр Эммануэль Ровин',
                                'Address' => 'ул. Элияху Голомб 7-9'
                               },
                           'GoogleMapAddress' => 'אליהו גולומב 7-9, אופקים, ישראל',
                           'Longitude' => '34.618863',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'CombinedName' => 'Концерты Культурный центр Эммануэль Ровин',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Latitude' => undef,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1688,
                           'Stairs' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ID' => 1688
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Консерватория 	Ор-Акива',
                                'Address' => 'ул. а-Наси 80'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות קונסרבטריון אור עקיבא',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => '34.9447505',
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 80, אור עקיבא',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textSearch=%F7%E5%F0%F1%F8%E1%E8%F8%E9%E5%EF&first=1&MinX=142319.22265625&MinY=1212668.6953125&MaxX=143212.77734375&MaxY=1213143.3046875&MapEarthX=142766&MapEarthY=1212906&MapZoom=250&CurrMapTab=1&CurrHeaderTab=1&MapType=map&ImagesOption=&GeoSearchRadius=1000&CenterX=&CenterY=&GeoPOIName=&SourceX=&SourceY=&SourcePoint=&SourceAddInfo=&RSF_ViewState=&Filter=&FilterPath=&SubjectId=&textSearchWhere=%F9%E3%F8%E5%FA+%E4%F0%F9%E9%E0+%E5%E9%E9%F6%EE%EF%2C+%E0%E5%F8+%F2%F7%E9%E1%E0&ResultsTargetOnMap=on',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 8,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' הנשיא 80',
                                'Name' => 'קונסרבטריון אור עקיבא'
                               },
                           'ID' => 934,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 44,
                           'Latitude' => '32.5219895',
                           'SeatsAmount' => 144,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1
                          },
                     'ID' => 934,
                     'Name' => 'קונסרבטריון אור עקיבא',
                     'ShowsQty' => 0
                    }
                   ],
             'ID' => 44,
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו לשורות עליונות על בסיס מקום פנוי.',
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1272,
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'CityID' => 193,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                                'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'Longitude' => '34.912942',
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2
                          },
                     'ID' => 1272,
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'ShowsQty' => 8
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 32,
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 736,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מלון פירסט קלאב אילת',
                                'Address' => 'שד' תמרים 39'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx39%2C&UserEarthX=144895&UserEarthY=885872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'פירסט קלאב אילת אילת ישראל',
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Отель First Club Эйлат',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Отель First Club Эйлат',
                                'Address' => 'пр. Тмарим 39'
                               }
                          },
                     'ID' => 736,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מלון פירסט קלאב אילת'
                    },
                    {
                     'ID' => 926,
                     'Name' => 'פארק תמנע אילת',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Hall' => {
                           'CombinedName' => 'Концерты Парк Тимна Эйлат',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '29.782398, 34.960022',
                           'Longitude' => '34.960022',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Парк Тимна Эйлат',
                                'Address' => 'Парк Тимна, севернее Эйлата'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?hef_when=&datemin=&datemax=&textsearch=פארק%20תמנע,%20אילת&textsearchwhere=&subjectid=15&minx=null&miny=null&maxx=null&maxy=null¢erx=null¢ery=null&geosearchradius=0&mapzoom=10000&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=null&geopoiname=&UserEarthX=147400&UserEarthY=911505.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'CityID' => 32,
                           'Latitude' => '29.782398',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'פארק תמנע, כ-20 דקות צפונית לאילת',
                                'Name' => 'פארק תמנע אילת',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 926,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 580,
                     'Name' => 'תיאטראות אילת',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724',
                           'Longitude' => '34.953724',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות תיאטראות אילת',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря',
                                'Name' => 'Театры Эйлата'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 677,
                           'Image2Height' => 677,
                           'CityID' => 32,
                           'Latitude' => '29.555173',
                           'SeatsAmount' => 567,
                           'ID' => 580,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'תיאטראות אילת',
                                'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום'
                               }
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 32,
             'Name' => 'אילת'
            },
            {
             'ID' => 63,
             'Name' => 'אריאל',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל',
                           'Longitude' => '35.1933261',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות אשכול הפיס אריאל',
                           'Lift' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28',
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 403,
                           'Image2Height' => 403,
                           'CityID' => 63,
                           'Latitude' => '32.1037715',
                           'SeatsAmount' => 192,
                           'ID' => 168,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אשכול הפיס אריאל',
                                'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28'
                               }
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אשכול הפיס אריאל',
                     'ID' => 168
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.635802',
                           'GoogleMapAddress' => '31.798718, 34.635802',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות אמפיתיאטרון אשדוד',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Амфитеатр Ашдод',
                                'Address' => 'ул. Мафкура (ул. Моше Даяна угол ул. Рогозин)'
                               },
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/maps?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05DE%u05E4%u05D9%u05EA%u05D9%u05D0%u05D8%u05E8%u05D5%u05DF%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115624x1134195%2C&UserEarthX=115695&UserEarthY=1134040&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '31.798718',
                           'CityID' => 10,
                           'SeatsAmount' => 4667,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1018,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אמפיתיאטרון אשדוד',
                                'Address' => 'רח' מפקורה (ברח' משה דיין פינת רוגוזין)',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0
                          },
                     'ID' => 1018,
                     'Name' => 'אמפיתיאטרון אשדוד',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 530,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 530,
                           'SeatsAmount' => 399,
                           'Latitude' => '31.792616',
                           'CityID' => 10,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 136,
                           'He' => {
                                'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד',
                                'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338',
                           'Longitude' => '34.637338',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Яд ле-Баним Ашдод',
                           'Cafeteria' => 1,
                           'Lift' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним',
                                'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод'
                               }
                          },
                     'ShowsQty' => 7,
                     'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד',
                     'ID' => 136
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 775,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 775,
                           'SeatsAmount' => 931,
                           'CityID' => 10,
                           'Latitude' => '31.79299',
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 876,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'דרך ארץ 1',
                                'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות. למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע. הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'RowsAmount' => 27,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '34.636347',
                           'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות המשכן לאמנויות הבמה אשדוד',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места. После закрытия входов в зал опоздавших не впускают. На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются. Вход на остальные мероприятия только с двухлетнего возраста. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.',
                                'Guide' => ''
                               }
                          },
                     'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד',
                     'ShowsQty' => 11,
                     'ID' => 876
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1441,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'זה-פאב אשדוד',
                                'Address' => 'מפקורה 1'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'CityID' => 10,
                           'Latitude' => '31.799116',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Зе-Паб Ашдод',
                                'Address' => 'ул. Мафкура, 1'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.799116, 34.633149',
                           'Longitude' => '34.633149',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Зе-Паб Ашдод',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'זה-פאב אשדוד',
                     'ID' => 1441
                    },
                    {
                     'ID' => 133,
                     'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד',
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод',
                                'Address' => 'ул. Дерех арец 8',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '9-ый ряд - приставные стулья.'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '34.637185',
                           'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז מונארט לאמנויות אשדוד',
                           'Lift' => 1,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 133,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד',
                                'Address' => 'רח' דרך ארץ 8',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.'
                               },
                           'DoorsAmount' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 150,
                           'CityID' => 10,
                           'Latitude' => '31.791868'
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'מתנ"ס דיונה',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 132,
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 600,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 600,
                           'SeatsAmount' => 437,
                           'CityID' => 10,
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 132,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'קק"ל 90',
                                'Name' => 'מתנ"ס דיונה'
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Active' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05E7%u05E7%27%27%u05DCx90%2C&UserEarthX=116725&UserEarthY=1131979&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס דיונה',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'CombinedName' => 'Концерты Матнас «Дюна-Юд»',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Керен Кайемет, 90',
                                'Name' => 'Матнас «Дюна-Юд»'
                               }
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 438,
                     'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד',
                     'ShowsQty' => 11,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מתנ''ס דיונה אשדוד',
                           'Cafeteria' => 1,
                           'Lift' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463',
                           'Longitude' => '34.649463',
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90',
                                'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 15,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05E7%u05E7%27%27%u05DCx90%2C&UserEarthX=116725&UserEarthY=1131979&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'SeatsAmount' => 399,
                           'Latitude' => '31.77819',
                           'CityID' => 10,
                           'Image2Height' => 600,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד',
                                'Address' => 'רח' קק"ל 90',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 438,
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 600,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'מתנ''ס ט' אשדוד',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 309,
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. Ришон ле-Цион, 4, район Тэт',
                                'Name' => 'Матнас Тэт Ашдод',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Longitude' => '34.6613609',
                           'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי ט', אשדוד, ישראל',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'CombinedName' => 'הופעות מתנ''ס ט' אשדוד',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx4%2C&UserEarthX=118070&UserEarthY=1132170&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Active' => 1,
                           'ID' => 309,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רובע ט', שד' ראשון לציון 4',
                                'Name' => 'מתנ''ס ט' אשדוד'
                               },
                           'Image2Height' => 553,
                           'CityID' => 10,
                           'Latitude' => '31.7816837',
                           'SeatsAmount' => 234,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'ImageHeight' => 553,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'אשדוד',
             'ID' => 10
            },
            {
             'ID' => 33,
             'Name' => 'אשקלון',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Дворец Спорта Ашкелон'
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', אשקלון',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל הספורט אשקלון',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1782,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל הספורט אשקלון',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 33,
                           'SeatsAmount' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל הספורט אשקלון',
                     'ID' => 1782
                    },
                    {
                     'ID' => 92,
                     'Name' => 'היכל התרבות אשקלון',
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 92,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות אשקלון',
                                'Address' => 'רח' הנשיא 82',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'בהיכל התרבות קיימים סידורים מיוחדים המאפשרים דרכי גישה לנכים ולבעלי מוגבלויות. 
כבדי שמיעה: בהיכל מותקנת מערכת הגברה לכבדי-שמיעה, ניתן לקבל אוזניות שמע בערב ההצגה, ללא תמורה, בלובי של ההיכל וכנגד.'
                               },
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Image2Height' => 839,
                           'SeatsAmount' => 847,
                           'CityID' => 33,
                           'Latitude' => '31.664702',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 3,
                           'ImageHeight' => 839,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Наси, 82',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052',
                           'Longitude' => '34.562052',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות אשקלון',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 26,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מתנ''ס וולדנברג אשקלון',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => '34.564957',
                           'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'CityID' => 33,
                           'Latitude' => '31.66124',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון'
                               },
                           'ID' => 1665,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0
                          },
                     'ID' => 1665,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'באר שבע',
             'ID' => 34,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אוהל הקרקס',
                     'ID' => 361,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 4,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 8,
                           'ImageHeight' => 609,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 609,
                           'SeatsAmount' => 350,
                           'Latitude' => '31.239157',
                           'CityID' => 34,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 361,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ברחבת השוק העירוני (ליד קניון הנגב, מול אגד והרכבת)',
                                'Name' => 'אוהל הקרקס'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '34.795383',
                           'GoogleMapAddress' => 'השוק העירוני באר שבע',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Цирк Шапито',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'на территории городского рынка, возле каньона «а-Негев», напротив «Эгед»',
                                'Name' => 'Цирк Шапито'
                               }
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 1163,
                           'Latitude' => '31.223147',
                           'CityID' => 34,
                           'Image2Height' => 422,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'אזור תעשייה קרית יהודית‭',
                                'Name' => 'אוהל הקרקס'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 1330,
                           'Distance' => 4,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 8,
                           'ImageHeight' => 422,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אוהל הקרקס',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '31.223147, 34.802496',
                           'Longitude' => '34.802496',
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Цирковой шатер',
                                'Address' => 'Промзона Кирьят-Иудит',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 10,
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'ID' => 1330,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אוהל הקרקס'
                    },
                    {
                     'ID' => 1261,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אמפיפארק באר-שבע',
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 40,
                           'Active' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => '34.809365',
                           'GoogleMapAddress' => '31.229852, 34.809365',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אמפיפארק באר-שבע',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Шлошт а-Мицпим 1, Парк Нахаль Беэр-Шева',
                                'Name' => 'Амфи-парк',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 34,
                           'Latitude' => '31.229852',
                           'SeatsAmount' => 4272,
                           'ID' => 1261,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' שלושת המצפים 1, פארק נחל באר שבע',
                                'Name' => 'אמפיפארק באר-שבע'
                               }
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 8,
                     'Name' => 'היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע',
                     'ID' => 81,
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 648,
                           'CityID' => 34,
                           'Latitude' => '31.248699',
                           'SeatsAmount' => 592,
                           'ID' => 81,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע',
                                'Address' => 'שד' יצחק רגר 34'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 648,
                           'GoogleMapAddress' => '31.248699, 34.798750',
                           'Longitude' => '34.79875',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Lift' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Гистадрута Беэр-Шева',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Гистадрута Беэр-Шева',
                                'Address' => 'пр. Ицхак Рагер 34',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%A8%D7%92%D7%A8+42,+%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%A9%D7%91%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&ll=31.248103,34.798025&spn=0.008539,0.016512&sll=31.248122,34.798025&sspn=0.008539,0.016512&hnear=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%A8%D7%92%D7%A8+42,+%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%A9%D7%91%D7%A2&t=m&z=17'
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 520,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 520,
                           'SeatsAmount' => 391,
                           'Latitude' => '31.238539',
                           'CityID' => 34,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 85,
                           'He' => {
                                'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע',
                                'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160',
                           'Longitude' => '34.78716',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז צעירים באר שבע',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город',
                                'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева'
                               }
                          },
                     'ID' => 85,
                     'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע',
                     'ShowsQty' => 5
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות משכן אמנויות הבמה באר שבע',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', באר שבע',
                           'Longitude' => undef,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 34,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1668,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0
                          },
                     'ID' => 1668,
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1747,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 34,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева'
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', באר שבע',
                           'Longitude' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות סינמה סיטי באר שבע',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0
                          },
                     'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע',
                     'ShowsQty' => 5,
                     'ID' => 1747
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 11,
             'Name' => 'בת ים',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 11,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 1,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99+6%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7561143!3d32.0188647!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b36a74cacbf7%3A0xc020b5c80af8e1f8!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0188644!4d34.7561051',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות האודיטוריום בת ים',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'האודיטוריום העירוני מנחם רוטשילד, בת ים, ישראל',
                           'Longitude' => '34.7554232',
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Шауль Адади, 6, за Гехаль а-Тарбут',
                                'Name' => 'Аудиториум Бат-Ям',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 176,
                           'Latitude' => '32.0186973',
                           'CityID' => 11,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'האודיטוריום בת ים',
                                'Address' => 'רח' שאול הדדי 6',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 1,
                           'ID' => 56
                          },
                     'Name' => 'האודיטוריום בת ים',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 56
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707',
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям'
                               },
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים',
                           'Longitude' => '34.7572707',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Lift' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות בת ים',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 622,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 53,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף',
                                'Name' => 'היכל התרבות בת ים'
                               },
                           'Image2Height' => 622,
                           'Latitude' => '32.0206112',
                           'CityID' => 11,
                           'SeatsAmount' => 575
                          },
                     'ID' => 53,
                     'Name' => 'היכל התרבות בת ים',
                     'ShowsQty' => 2
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Центр искусства и науки а-Пайс Бат-Ям',
                                'Address' => 'ул. Декель, 5',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז פיס למדעים ואמנויות בת ים',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'מרכז פיס למדעים ואמנויות, בת ים, ישראל',
                           'Longitude' => '34.7558395',
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05DE%u05D3%u05E2%u05D9%u05DD%20%u05D5%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D1%u05EA%20%u05D9%u05DD%5Dxx127076x1157715%2C&UserEarthX=127005&UserEarthY=1157703&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' דקל, 5',
                                'Name' => 'מרכז פיס למדעים ואמנויות בת ים'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 843,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.011709',
                           'CityID' => 11,
                           'SeatsAmount' => 191,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2
                          },
                     'ID' => 843,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מרכז פיס למדעים ואמנויות בת ים'
                    },
                    {
                     'ID' => 963,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'סטודיו התיאטרון של שאול טיקטינר בת ים',
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6200x%u05D1%u05EA%20%u05D9%u05DDx%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx40%2C&UserEarthX=126398&UserEarthY=1159284&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות סטודיו התיאטרון של שאול טיקטינר בת ים',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 40 א, בת-ים',
                           'Longitude' => '34.7486749',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театральная студия ТЮЗа Тиктинера Бат-Ям',
                                'Address' => 'ул. Иерушалаим 40-А'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 50,
                           'CityID' => 11,
                           'Latitude' => '32.0259541',
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'סטודיו התיאטרון של שאול טיקטינר בת ים',
                                'Address' => 'רח' ירושלים 40 א',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 963,
                           'Stairs' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1659,
                     'ShowsQty' => 17,
                     'Name' => 'תיאטרון גבעתיים',
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Театр Гиватаим'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון גבעתיים',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים',
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון גבעתיים',
                                'Address' => ''
                               },
                           'ID' => 1659,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 12,
                           'Latitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'גבעתיים',
             'ID' => 12
            },
            {
             'ID' => 13,
             'Name' => 'גני תקווה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה',
                           'Longitude' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז הבמה גני תקווה',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква',
                                'Address' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 13,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1669,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה'
                               }
                          },
                     'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה',
                     'ShowsQty' => 11,
                     'ID' => 1669
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 86,
             'Name' => 'דרום השרון - צומת הירקון',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון',
                     'ID' => 305,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 390,
                           'CityID' => 86,
                           'Latitude' => '32.13302',
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון',
                                'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון'
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 305,
                           'Stairs' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות דרום השרון',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249',
                           'Longitude' => '34.911249',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон',
                                'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 1,
                           'Parking' => 3,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 21,
                     'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה',
                     'ID' => 1670,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', הרצליה',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל אמנויות הבמה הרצליה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1670,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 5,
                           'Latitude' => undef
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 563,
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Name' => 'היכל בעיר הרצליה',
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx5%2C&UserEarthX=135343&UserEarthY=1174804&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что у зала есть договоренность на бесплатную стоянку с парковкой Лев а-Ир, расположенной напротив Гехала, для паркующихся после 16:00 продолжительностью на 3 часа. Покупатель паркуется на этой стоянке, получает парковочный билет и на выезде предъявляет также билет на мероприятие Гехаля в эту дату.',
                                'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия',
                                'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '34.8427131',
                           'GoogleMapAddress' => 'בן גוריון 5, הרצליה',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל בעיר הרצליה',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 845,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 563,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל בעיר הרצליה',
                                'Address' => 'רח' בן גוריון 5',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לחונים אחרי שעה 16:00 לשלוש שעות בלבד קיים הסדר חניה עם חניון לב העיר הממוקם מול ההיכל. הלקוח חונה, לוקח את הטיקט של החניה וביציאה, בהצגת כרטיס מופע עם תאריך מתאים ליום, יוצא ללא תשלום.'
                               },
                           'DoorsAmount' => 5,
                           'Image2Height' => 845,
                           'SeatsAmount' => 280,
                           'CityID' => 5,
                           'Latitude' => '32.1661802'
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 298,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה',
                                'Address' => 'רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 300,
                           'Latitude' => '32.1663165',
                           'CityID' => 5,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Мединат а-Еудим, 85, Бизнес парк, Герцлия Питуах',
                                'Name' => 'Клуб Заппа Герцлия',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'מדינת היהודים 85, הרצליה',
                           'Longitude' => '34.8098869',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון זאפה הרצליה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05DE%u05D3%u05D9%u05E0%u05EA%20%u05D4%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D9%u05DDx85%2C&UserEarthX=132224&UserEarthY=1174840&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 11,
                     'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה',
                     'ID' => 298
                    }
                   ],
             'ID' => 5,
             'Name' => 'הרצליה'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'ביסטרו אדמה זכרון יעקוב - מועדון ג'אז',
                     'ID' => 1037,
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/maps?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9300x%u05D6%u05DB%u05E8%u05D5%u05DF%20%u05D9%u05E2%u05E7%u05D1x%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D4%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05E0%u05D9%u05DDx8%2C&UserEarthX=146118&UserEarthY=1219825&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות ביסטרו אדמה זכרון יעקוב - מועדון ג'אז',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'מעלה הראשונים 8, זכרון יעקב',
                           'Longitude' => '34.9594269',
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Маале а-Ришоним, 8',
                                'Name' => 'Ресторан-бистро Адама Зихрон-Яков — Джазовый клуб'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 70,
                           'Latitude' => '32.5750648',
                           'CityID' => 42,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'ביסטרו אדמה זכרון יעקוב - מועדון ג'אז',
                                'Address' => 'רח' מעלה הראשונים 8',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1037
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 1352,
                     'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.952441',
                           'GoogleMapAddress' => '32.574091, 34.952441',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב',
                           'Lift' => 2,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Музей а-Алия а-ришона Зихрон-Яков',
                                'Address' => 'ул. а-Надив 2'
                               },
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 78,
                           'Latitude' => '32.574091',
                           'CityID' => 42,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1352,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הנדיב 2',
                                'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 42,
                           'Latitude' => undef,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1671,
                           'Stairs' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 18,
                     'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב',
                     'ID' => 1671
                    }
                   ],
             'Name' => 'זכרון יעקב',
             'ID' => 42
            },
            {
             'ID' => 43,
             'Name' => 'חדרה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 143,
                     'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '34.9138416',
                           'GoogleMapAddress' => 'אולם רנה שני, חדרה, ישראל',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»',
                                'Address' => 'ул. Рамбам, 39',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05E8%u05DE%u05D1%27%27%u05DDx39%2C&UserEarthX=142168&UserEarthY=1205070&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Latitude' => '32.4393879',
                           'CityID' => 43,
                           'SeatsAmount' => 360,
                           'Image2Height' => 606,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני',
                                'Address' => 'רח' רמב"ם 39'
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 143,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 606,
                           'PlanInFlash' => 1
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'חולון',
             'ID' => 15,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אוהל הקרקס - שודדי הקריביים',
                     'ID' => 1183,
                     'Hall' => {
                           'Active' => 0,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D7%u05E0%u05D9%u05D5%u05DF%20%u05D9%u05DE%u05D9%u05EA%202000%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130766x1156831%2C&UserEarthX=130552&UserEarthY=1156934&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אוהל הקרקס - שודדי הקריביים',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => 'ימית 2000 חולון ישראל',
                           'Longitude' => '34.794409',
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Мифрац Шломо, автостоянка',
                                'Name' => 'Цирковой шатер — Пираты Карибского моря'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 8,
                           'ImageHeight' => 422,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'SeatsAmount' => 1278,
                           'Latitude' => '32.0036934',
                           'CityID' => 15,
                           'Image2Height' => 422,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אוהל הקרקס - שודדי הקריביים',
                                'Address' => 'רח' מפרץ שלמה, חניונים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 1183
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Ул. Мифрац Шломо 1, Кирьят Шарет',
                                'Name' => 'Дворец Спорта Тото Холон — Арена'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.002369,34.797611',
                           'Longitude' => '34.797611',
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל הספורט טוטו חולון - ארנה',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => '',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 34,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1293,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רחוב מפרץ שלמה 1, קרית שרת',
                                'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 5662,
                           'Latitude' => '32.002369',
                           'CityID' => 15,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ID' => 1293,
                     'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה',
                                'Address' => 'רחוב מפרץ שלמה 1, קרית שרת'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1596,
                           'SeatsAmount' => 3278,
                           'Latitude' => '32.002418',
                           'CityID' => 15,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Ул. Мифрац Шломо 1, Кирьят Шарет',
                                'Name' => 'Дворец Спорта Тото — Арена'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל הספורט טוטו חולון - ארנה',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.797496',
                           'GoogleMapAddress' => '32.002418, 34.797496',
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'Active' => 0,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 2
                          },
                     'ID' => 1596,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות המרכז לתיאטרון בובות',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', חולון',
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Кукольный театр',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'CityID' => 15,
                           'Latitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'המרכז לתיאטרון בובות',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 1726,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 1726,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'המרכז לתיאטרון בובות'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 15,
                           'Latitude' => undef,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מדיטק חולון',
                                'Address' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1727,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מדיטק חולון',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', חולון',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Медиатек Холон',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ID' => 1727,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'מדיטק חולון'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 702,
                           'Gangways' => 3,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'CityID' => 15,
                           'Latitude' => '32.00688',
                           'SeatsAmount' => 570,
                           'Image2Height' => 702,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון',
                                'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 59,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Lift' => 1,
                           'CombinedName' => 'Концерты Матнас Штейнберг Холон',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => '34.791006',
                           'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет',
                                'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ID' => 59,
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 15,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון חולון'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1728,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון חולון',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', חולון',
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр Холон',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'ID' => 1728,
                     'ShowsQty' => 25,
                     'Name' => 'תיאטרון חולון'
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 7,
             'Name' => 'חיפה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 729,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 858,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'אוניברסיטת חיפה',
                                'Name' => 'אודיטוריום של מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 729,
                           'SeatsAmount' => 381,
                           'CityID' => 7,
                           'Latitude' => '32.76319',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e4%eb%e8&first=1&minx=94860.734375&miny=1144268.4375&maxx=163005.265625&maxy=1186221.5625&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=1&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=151672&UserEarthY=1241063&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Хайфский университет',
                                'Name' => 'Аудиториум Музея Гехт Хайфского университета'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '35.018078',
                           'GoogleMapAddress' => '32.763190, 35.018078',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום של מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה',
                           'Cafeteria' => 2
                          },
                     'Name' => 'אודיטוריום של מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 858
                    },
                    {
                     'ID' => 215,
                     'ShowsQty' => 40,
                     'Name' => 'בית אבא חושי חיפה',
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 4,
                           'ImageHeight' => 867,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 215,
                           'He' => {
                                'Name' => 'בית אבא חושי חיפה',
                                'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.'
                               },
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Image2Height' => 867,
                           'SeatsAmount' => 501,
                           'Latitude' => '32.790823',
                           'CityID' => 7,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71',
                                'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '35.010105',
                           'GoogleMapAddress' => '32.790823, 35.010105',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית אבא חושי חיפה',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 651,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'בית הגפן חיפה',
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 1,
                           'ID' => 651,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'שד' הציונות 33',
                                'Name' => 'בית הגפן חיפה'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 706,
                           'SeatsAmount' => 199,
                           'Latitude' => '32.8159518',
                           'CityID' => 7,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 706,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Пр. а-Ционут 33',
                                'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל',
                           'Longitude' => '34.9925609',
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Lift' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית הגפן חיפה',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'Incline' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '35.0663313',
                           'GoogleMapAddress' => 'בן צבי 14 קריית חיים, חיפה',
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית נגלר חיפה',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14',
                                'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 935,
                           'SeatsAmount' => 505,
                           'Latitude' => '32.8194768',
                           'CityID' => 7,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 163,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים',
                                'Name' => 'בית נגלר חיפה'
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 3,
                           'ImageHeight' => 935,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'Name' => 'בית נגלר חיפה',
                     'ShowsQty' => 5,
                     'ID' => 163
                    },
                    {
                     'Name' => 'גן הקונגרסים חיפה - אולם יסמין',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1113,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'גן הקונגרסים חיפה - אולם יסמין',
                                'Address' => 'רח' קדושי יאסי, מבואות חיפה, מול צומת מת''מ'
                               },
                           'ID' => 1113,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 7,
                           'Latitude' => '32.7913323',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Ган а-Конгрессим Хайфа — Зал Ясмин',
                                'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Ган а-Конгрессим Хайфа — Зал Ясмин',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Longitude' => '34.9652669',
                           'GoogleMapAddress' => 'מרכז הקונגרסים בינלאומי חיפה',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 290,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה',
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות כנסיית יוחנן הקדוש חיפה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה',
                           'Longitude' => '34.9942105',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас',
                                'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'Latitude' => '32.817595',
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה',
                                'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 290,
                           'Stairs' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 814,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל',
                                'Address' => 'שד' הנשיא 89'
                               },
                           'DoorsAmount' => 1,
                           'Image2Height' => 430,
                           'SeatsAmount' => 198,
                           'Latitude' => '32.8030477',
                           'CityID' => 7,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 430,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'пр. а-Наси,89',
                                'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה',
                           'Longitude' => '34.9852455',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל',
                           'Lift' => 2,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0
                          },
                     'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 814
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 419,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' הנשיא 124',
                                'Name' => 'מועדון Beat חיפה'
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '32.8043374',
                           'CityID' => 7,
                           'SeatsAmount' => 400,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Наси, 124',
                                'Name' => 'Клуб Beat Хайфа',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 124, חיפה',
                           'Longitude' => '34.987376',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון Beat חיפה',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/maps?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20124%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4xx149134x1245545%2C&UserEarthX=149134&UserEarthY=1245545&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מועדון Beat חיפה',
                     'ID' => 419
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Городской театральный центр Хайфа',
                                'Address' => 'ул. Масада, 36'
                               },
                           'GoogleMapAddress' => '32.809764, 34.991823',
                           'Longitude' => '34.991823',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז העיר חיפה',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ID' => 1769,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' מסדה 36',
                                'Name' => 'מרכז העיר חיפה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'Latitude' => '32.809764',
                           'SeatsAmount' => 22,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Distance' => 0
                          },
                     'Name' => 'מרכז העיר חיפה',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1769
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה',
                     'ID' => 99,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 9,
                           'He' => {
                                'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה',
                                'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה',
                                'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 99,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 7,
                           'Latitude' => '32.791338',
                           'SeatsAmount' => 2105,
                           'Image2Height' => 732,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 6,
                           'ImageHeight' => 732,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа',
                                'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז הקונגרסים חיפה',
                           'Lift' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069',
                           'Longitude' => '34.965069',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 40,
                           'Active' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 26,
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'пр. а-Наси, 138',
                                'Name' => 'Аудиториум Хайфа'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה',
                           'Lift' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה',
                           'Longitude' => '34.9852455',
                           'ImageHeight' => 528,
                           'Gangways' => 8,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה',
                                'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 106,
                           'SeatsAmount' => 1136,
                           'Latitude' => '32.8030477',
                           'CityID' => 7,
                           'Image2Height' => 528
                          },
                     'ID' => 106,
                     'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה',
                     'ShowsQty' => 10
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '34.9852455',
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'Концерты Зал Раппопорт Хайфа',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа',
                                'Address' => 'пр. а-Наси, 138',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 687,
                           'SeatsAmount' => 473,
                           'CityID' => 7,
                           'Latitude' => '32.8030477',
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 102,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט',
                                'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 687,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'ID' => 102,
                     'ShowsQty' => 7,
                     'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', חיפה',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו',
                                'Address' => ''
                               },
                           'ID' => 1724,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 7,
                           'Latitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0
                          },
                     'ID' => 1724,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו'
                    },
                    {
                     'ID' => 237,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'סינמטק חיפה',
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' הנשיא 142',
                                'Name' => 'סינמטק חיפה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 237,
                           'SeatsAmount' => 159,
                           'Latitude' => '32.80327',
                           'CityID' => 7,
                           'Image2Height' => 500,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 500,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'пр. а-Наси, 142',
                                'Name' => 'Синематека Хайфа'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות סינמטק חיפה',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '34.9846462',
                           'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа',
                                'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами).'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '35.0741177',
                           'GoogleMapAddress' => 'ביילינסון 41 קריית חיים',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הצפון חיפה',
                           'Lift' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 29,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 162,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים',
                                'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה'
                               },
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Image2Height' => 772,
                           'SeatsAmount' => 1099,
                           'CityID' => 7,
                           'Latitude' => '32.8221483',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 3,
                           'ImageHeight' => 772,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה',
                     'ShowsQty' => 5,
                     'ID' => 162
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 14,
                     'Name' => 'תיאטרון חיפה',
                     'ID' => 1725,
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1725,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון חיפה'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 7,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Театр Хайфы',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', חיפה',
                           'Longitude' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון חיפה',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'יבנה',
             'ID' => 16,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות יבנה',
                     'ShowsQty' => 5,
                     'ID' => 658,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות יבנה',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Longitude' => '34.73481',
                           'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'CityID' => 16,
                           'Latitude' => '31.874438',
                           'SeatsAmount' => 509,
                           'Image2Height' => 496,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי',
                                'Name' => 'היכל התרבות יבנה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 658,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 496,
                           'PlanInFlash' => 1
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'יהוד',
             'ID' => 17,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מופת יהוד',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'היכל התרבות מופת, יהוד מונוסון, ישראל',
                           'Longitude' => '34.8880962',
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'SeatsAmount' => 386,
                           'Latitude' => '32.0305291',
                           'CityID' => 17,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25',
                                'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד'
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 308,
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד',
                     'ID' => 308
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'Latitude' => '31.7866823',
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'הר הזיתים ירושלים',
                                'Name' => 'אוגוסטה ויקטוריה ירושלים',
                                'Info' => 'יש מדרגה אחת בכניסה',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 289,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05D7%20%u05D0%u05D5%u05D2%u05D5%u05E1%u05D8%u05D4%20%u05D5%u05D9%u05E7%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx173734x1132642%2C&UserEarthX=173437&UserEarthY=1132826&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Церковь Августы Виктории Иерусалим',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '35.2489053',
                           'GoogleMapAddress' => 'אוגוסטה ויקטוריה, ירושלים',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Церковь Августы Виктории Иерусалим',
                                'Address' => 'напротив университетского «Амфитеатрона», на склоне Оливковой горы.',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Есть одна ступень на входе в зал'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ID' => 289,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אוגוסטה ויקטוריה ירושלים'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 45,
                           'Latitude' => '31.768319',
                           'CityID' => 30,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' קינג ג'ורג 42',
                                'Name' => 'ארט-קפה D.Grey'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 337,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות ארט-קפה D.Grey',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'D. Grey, ירושלים',
                           'Longitude' => '35.21371',
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Арт-кафе D.Grey',
                                'Address' => 'ул. Кинг Джордж, 42'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DE%u05DC%u05DA%20%u05D2%27%u05D5%u05E8%u05D2%27x42%2C&UserEarthX=170536&UserEarthY=1131726&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'Name' => 'ארט-קפה D.Grey',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 337
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' מלך גו'רג' 44',
                                'Name' => 'בית אבי חי ירושלים',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 697,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 30,
                           'Latitude' => '31.777181',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DE%u05DC%u05DA%20%u05D2%27%u05D5%u05E8%u05D2%27x44%2C&UserEarthX=170545&UserEarthY=1131682&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Кинг Джордж 44',
                                'Name' => 'Бейт Ави Хай Иерусалим'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית אבי חי ירושלים',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית אבי חי, ירושלים, ישראל',
                           'Longitude' => '35.215748',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0
                          },
                     'Name' => 'בית אבי חי ירושלים',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 697
                    },
                    {
                     'Name' => 'בית שמואל ירושלים - תיאטרון הירש',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 255,
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 599,
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 255,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' אליהו שמאע 6',
                                'Name' => 'בית שמואל ירושלים - תיאטרון הירש'
                               },
                           'Image2Height' => 599,
                           'Latitude' => '31.7758963',
                           'CityID' => 30,
                           'SeatsAmount' => 389,
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx171249x1131498%2C&UserEarthX=171124&UserEarthY=1131517&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Бейт Шмуэль Иерусалим — Театр Хирш',
                                'Address' => 'ул. Элияу Шама, 6',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => 'אליהו שמאע 6, ירושלים',
                           'Longitude' => '35.2242501',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Lift' => 2,
                           'CombinedName' => 'הצגות בית שמואל ירושלים - תיאטרון הירש',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'בנייני האומה ירושלים',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 16,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => '31.7878977',
                           'CityID' => 30,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' שז''ר 1',
                                'Name' => 'בנייני האומה ירושלים',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 16,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05E0%u05D9%20%u05D4%u05D0%u05D5%u05DE%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx169301x1132646%2C&UserEarthX=169059&UserEarthY=1132699&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בנייני האומה ירושלים',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '35.203281',
                           'GoogleMapAddress' => 'שדרות שזר 1, ירושלים, ישראל',
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. Шазар, 1',
                                'Name' => 'Биньяней а-Ума Иерусалим',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'בריכת הסולטן ירושלים',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 704,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 704,
                           'He' => {
                                'Address' => 'ממול מגדל דוד, ממילא',
                                'Name' => 'בריכת הסולטן ירושלים',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 6521,
                           'Latitude' => '31.77168',
                           'CityID' => 30,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Бассейн Султана Иерусалим',
                                'Address' => 'напротив Башни Давида, район Мамила'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '35.226143',
                           'GoogleMapAddress' => '31.771680, 35.226143',
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות בריכת הסולטן ירושלים',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D2%u05DF%20%u05DE%u05D9%u05D8%u05E9%u05DC%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx171523x1131028%2C&UserEarthX=171346&UserEarthY=1131098&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 70,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Пальмах 2',
                                'Name' => 'Музей исламского искусства Иерусалим',
                                'Info' => 'Общественный транспорт автобус 13',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Музей исламского искусства Иерусалим',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.768488, 35.213103',
                           'Longitude' => '35.213103',
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'המוזיאון לאמנות האסלאם ירושלים',
                                'Address' => 'רח' הפלמ"ח 2',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'תחבורה ציבורית קו 13'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1245,
                           'SeatsAmount' => 150,
                           'Latitude' => '31.768488',
                           'CityID' => 30,
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'המוזיאון לאמנות האסלאם ירושלים',
                     'ID' => 1245
                    },
                    {
                     'ID' => 818,
                     'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 7,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%f8%eb%e6+%ec%ee%e5%e6%e9%f7%e4+%e9%f8%e5%f9%ec%e9%ed&first=1&minx=107780.65625&miny=1147373.90625&maxx=150085.34375&maxy=1183116.09375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170437&UserEarthY=1130493.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '35.22451',
                           'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות המרכז למוסיקה ירושלים',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Центр музыки Иерусалим',
                                'Address' => 'Район Мишканот шаананим'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 435,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 435,
                           'SeatsAmount' => 141,
                           'CityID' => 30,
                           'Latitude' => '31.771295',
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 818,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים',
                                'Address' => 'שכ' משכנות שאננים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'ИМКА',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות ימק"א',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ירושלים',
                           'Longitude' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'ימק"א'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1674,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 30,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'ID' => 1674,
                     'Name' => 'ימק"א',
                     'ShowsQty' => 5
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05DE%u05D5%u05E8%u05D9%u05E1%u05D8%u05D0%u05DFx1%2C&UserEarthX=171910&UserEarthY=1131685&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Active' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Храм Христа Спасителя',
                                'Address' => 'ул. Мористан, 2, старый город'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '35.2305503',
                           'GoogleMapAddress' => 'כנסיית הגואל, ירושלים',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות כנסיית הגואל',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 326,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'עיר העתיקה, מוריסטאן 2',
                                'Name' => 'כנסיית הגואל'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => '31.7778056',
                           'CityID' => 30
                          },
                     'ID' => 326,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'כנסיית הגואל'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05D0%u05D5%u05E8%u05DFx23%2C&UserEarthX=165198&UserEarthY=1130565&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '35.1595934',
                           'GoogleMapAddress' => 'עין כרם, האורן 23, ירושלים',
                           'Image2Width' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Церковь монастыря сестер Сиона Иерусалим',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Эйн-Керем, ул. а-Орен, 23',
                                'Name' => 'Церковь монастыря сестер Сиона Иерусалим',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '31.7677187',
                           'CityID' => 30,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 504,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'כנסיית מנזר האחיות ציון ירושלים',
                                'Address' => 'עין כרם, רח' האורן 23'
                               }
                          },
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'כנסיית מנזר האחיות ציון ירושלים',
                     'ID' => 504
                    },
                    {
                     'ID' => 1346,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'לב סמדר ירושלים',
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 15,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим',
                                'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות לב סמדר ירושלים',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921',
                           'Longitude' => '35.221921',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית',
                                'Name' => 'לב סמדר ירושלים'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1346,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 261,
                           'CityID' => 30,
                           'Latitude' => '31.76514',
                           'Image2Height' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05D4%u05E1%u05EA%u05D3%u05E8%u05D5%u05EAx1%2C&UserEarthX=170649&UserEarthY=1132125&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Клуб Басс Иерусалим',
                                'Address' => 'ул. Гистадрут, 1'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '35.2170053',
                           'GoogleMapAddress' => 'הסתדרות 1, ירושלים',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Клуб Басс Иерусалим',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 428,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הסתדרות 1',
                                'Name' => 'מועדון באס ירושלים',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => '31.7818754',
                           'CityID' => 30
                          },
                     'Name' => 'מועדון באס ירושלים',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 428
                    },
                    {
                     'ID' => 392,
                     'Name' => 'מרכז בית אות המוצר ירושלים',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D7%u05D1%u05E8%u05D5%u05DFx12%2C&UserEarthX=171513&UserEarthY=1130672&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז בית אות המוצר ירושלים',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית אות המוצר בירושלים, ירושלים, ישראל',
                           'Longitude' => '35.2257828',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Арт-центр «Бейт От а-Муцар» Иерусалим',
                                'Address' => 'дерех Хеврон, 12'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => '31.7689509',
                           'CityID' => 30,
                           'SeatsAmount' => 130,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'דרך חברון 12',
                                'Name' => 'מרכז בית אות המוצר ירושלים'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 392,
                           'MainHallID' => undef
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מרכז מורשת בגין ירושלים',
                     'ID' => 859,
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Ш. А. Нахон 6',
                                'Name' => 'Центр наследия Менахема Бегина Иерусалим'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Центр наследия Менахема Бегина Иерусалим',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => '35.2253804',
                           'GoogleMapAddress' => 'מרכז מורשת בגין, ירושלים, ישראל',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05DE%u05D5%u05E8%u05E9%u05EA%20%u05DE%u05E0%u05D7%u05DD%20%u05D1%u05D2%u05D9%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx171453x1130707%2C&UserEarthX=171490&UserEarthY=1130704&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז מורשת בגין ירושלים',
                                'Address' => 'רח' ש.א. נכון 6',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 859,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 30,
                           'Latitude' => '31.7691024',
                           'SeatsAmount' => 60,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'משכנות שאננים ירושלים - מרכז תרבות וכנסים בינלאומי',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 611,
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05DC%u05DE%u05D5%u05E1%u05D9%u05E7%u05D4%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx171361x1130963%2C&UserEarthX=171233&UserEarthY=1130993&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '35.224291',
                           'GoogleMapAddress' => '31.771415, 35.224291',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Зал Машкенот Шаананим Иерусалим',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Зал Машкенот Шаананим Иерусалим',
                                'Address' => 'ул. Яков Штайнхерт, 1'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'Latitude' => '31.771415',
                           'SeatsAmount' => 400,
                           'ID' => 611,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' הצייר יעקב שטיינהרדט 1',
                                'Name' => 'משכנות שאננים ירושלים - מרכז תרבות וכנסים בינלאומי'
                               }
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'стадион «Тедди»',
                                'Name' => 'Цирк Медрано',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => 'איצטדיון טדי ירושלים',
                           'Longitude' => '35.1908155',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Цирк Медрано',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D9%u05E6%u05D8%u05D3%u05D9%u05D5%u05DF%20%u05D8%u05D3%u05D9%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx168163x1128782%2C&UserEarthX=167820&UserEarthY=1128780&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 0,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 743,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'איצטדיון טדי',
                                'Name' => 'קרקס מדראנו',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 422,
                           'Latitude' => '31.751142',
                           'CityID' => 30,
                           'SeatsAmount' => 1278,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 422,
                           'Gangways' => 8,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0
                          },
                     'Name' => 'קרקס מדראנו',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 743
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ירושלים',
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Иерушалаим',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'Latitude' => undef,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1679,
                           'Stairs' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0
                          },
                     'ID' => 1679,
                     'ShowsQty' => 14,
                     'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה'
                    },
                    {
                     'ID' => 302,
                     'Name' => 'תיאטרון פוויליון ירושלים',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' אגריפס',
                                'Name' => 'תיאטרון פוויליון ירושלים',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 302,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 30,
                           'Latitude' => '31.784166',
                           'SeatsAmount' => 501,
                           'Image2Height' => 789,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'ImageHeight' => 789,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр Павильон Иерусалим',
                                'Address' => 'ул. Агрипс — Биньян «Кляль» основное здание, любой вход, 1 этаж'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театр Павильон Иерусалим',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.784166, 35.214331',
                           'Longitude' => '35.214331',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05DB%u05DC%u05DC%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx170427x1132396%2C&UserEarthX=170201&UserEarthY=1132428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Active' => 1
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 30,
             'Name' => 'ירושלים'
            },
            {
             'Name' => 'כינרת',
             'ID' => 95,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Бейт-Габриэль Кинерет',
                                'Address' => 'Эмек а-Ярден, юг Кинерета, восточнее Цомет Цемах по дороге 92'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית גבריאל כנרת',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.705423, 35.590038',
                           'Longitude' => '35.590038',
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'בית גבריאל כנרת',
                                'Address' => 'עמק הירדן, דרום הכנרת כ-300 מטר מזרחית לצומת צמח על כביש 92',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1202,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.705423',
                           'CityID' => 95,
                           'SeatsAmount' => 256,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2
                          },
                     'ID' => 1202,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'בית גבריאל כנרת'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 440,
                     'Name' => 'בית העם כפר בלום',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 640,
                           'CityID' => 70,
                           'Latitude' => '33.172221',
                           'Image2Height' => 572,
                           'He' => {
                                'Name' => 'בית העם כפר בלום',
                                'Address' => 'קרוב לקופת חולים כללית',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 440,
                           'Stairs' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 572,
                           'Gangways' => 3,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית העם כפר בלום',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '35.61152',
                           'GoogleMapAddress' => '33.172221, 35.611520',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Рядом с больничной кассой Клалит',
                                'Name' => 'Бейт а-Ам Кфар-Блюм'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05DD%26psik%3B%20%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05D1%u05DC%u05D5%u05DD%5Dxx207449x1286250%2C&UserEarthX=207489&UserEarthY=1286475&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 70,
             'Name' => 'כפר בלום'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1767,
                     'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18',
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => '32.165294',
                           'CityID' => 18,
                           'SeatsAmount' => 450,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18',
                                'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1767,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.927775',
                           'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18',
                                'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא',
                           'Longitude' => undef,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 18,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא',
                                'Address' => 'רח' ירושלים 33',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1648,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא',
                     'ShowsQty' => 20,
                     'ID' => 1648
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 172,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' ויצמן 189',
                                'Name' => 'מועדון אלי כהן כפר סבא',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 75,
                           'CityID' => 18,
                           'Latitude' => '32.172765',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6900x%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05E1%u05D1%u05D0x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx189%2C&UserEarthX=142616&UserEarthY=1175513&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 3,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Клуб Эли Коэн Кфар-Саба',
                                'Address' => 'ул. Вайцман, 189',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי אלי כהן, כפר סבא, ישראל',
                           'Longitude' => '34.9213776',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון אלי כהן כפר סבא',
                           'Lift' => 0
                          },
                     'ID' => 172,
                     'Name' => 'מועדון אלי כהן כפר סבא',
                     'ShowsQty' => 0
                    }
                   ],
             'ID' => 18,
             'Name' => 'כפר סבא'
            },
            {
             'Name' => 'כרמיאל',
             'ID' => 46,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867',
                           'Longitude' => '35.280867',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אשכול הפיס כרמיאל',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль',
                                'Address' => 'ул. Маале Орт, 15',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 403,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 403,
                           'SeatsAmount' => 196,
                           'Latitude' => '32.911346',
                           'CityID' => 46,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 219,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' מעלה אורט 15',
                                'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0
                          },
                     'ID' => 219,
                     'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל',
                     'ShowsQty' => 2
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '35.302903',
                           'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Lift' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. Насией Исраэль',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'ImageHeight' => 629,
                           'Image2Height' => 629,
                           'CityID' => 46,
                           'Latitude' => '32.914962',
                           'SeatsAmount' => 769,
                           'ID' => 128,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'היכל התרבות מונגש לבעלי מוגבלויות. בהיכל התרבות יש: אזניות לבעלי לקויות שמיעה, שרותי נכים בלובי הכניסה.',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל',
                                'Address' => 'נשיאי ישראל'
                               }
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל',
                     'ShowsQty' => 6,
                     'ID' => 128
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות לוֹד',
                     'ShowsQty' => 6,
                     'ID' => 218,
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 3,
                           'ImageHeight' => 791,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 791,
                           'SeatsAmount' => 514,
                           'CityID' => 19,
                           'Latitude' => '31.943113',
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 218,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות לוֹד',
                                'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925',
                           'Longitude' => '34.886925',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות לוֹד',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод',
                                'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               }
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 19,
             'Name' => 'לוד'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1684,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'מנזר לטרון',
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 126,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1684,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מנזר לטרון',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', לטרון',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מנזר לטרון',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Монастырь Латрун',
                                'Address' => ''
                               }
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'לטרון',
             'ID' => 126
            },
            {
             'ID' => 20,
             'Name' => 'מודיעין',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1660,
                     'ShowsQty' => 10,
                     'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות',
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' עמק דותן 49',
                                'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1660,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 20,
                           'Latitude' => '31.899119',
                           'Image2Height' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מודיעין מכבים רעות',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734',
                           'Longitude' => '35.014734',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 449,
                     'Name' => 'מנחם עינן מודיעין',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 523,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'SeatsAmount' => 346,
                           'CityID' => 20,
                           'Latitude' => '31.900395',
                           'Image2Height' => 523,
                           'He' => {
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות עיליונים בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו. החניה בחינם רק לשעתיים קרובות.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'קניון עזריאלי - מודיעין רח' לב העיר 2, קומה 1 ליד בתי קולנוע',
                                'Name' => 'מנחם עינן מודיעין'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 449,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 15,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05E0%u05D9%u05D5%u05DF%20%u05DE%u05D5%u05D3%u05D9%u05E2%u05D9%u05DF%26psik%3B%20%u05DE%u05D5%u05D3%u05D9%u05E2%u05D9%u05DF%5Dxx150916x1145231%2C&UserEarthX=150920&UserEarthY=1145137&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'Концерты Менахем Эйнан Модиин',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '31.900395, 35.008183',
                           'Longitude' => '35.008183',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Менахем Эйнан Модиин',
                                'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж, рядом с кинотеатром',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами. Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места. Стоянка бесплатна первые два часа.'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'קרקס מדגסקר',
                     'ID' => 620,
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 4,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 8,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 1200,
                           'CityID' => 20,
                           'Latitude' => '31.8998886',
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 620,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ברחבה ממול לקניון עזריאלי',
                                'Name' => 'קרקס מדגסקר'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Active' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05E0%u05D9%u05D5%u05DF%20%u05E2%u05D6%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%20%u05DE%u05D5%u05D3%u05D9%u05E2%u05D9%u05DF%26psik%3B%20%u05DE%u05D5%u05D3%u05D9%u05E2%u05D9%u05DF%20%u05DE%u05DB%u05D1%u05D9%u05DD%20%u05E8%u05E2%u05D5%u05EA%5Dxx150950x1145239%2C&UserEarthX=151004&UserEarthY=1145165&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '35.0066734',
                           'GoogleMapAddress' => '31° 54.026', 35° 0.421'',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות קרקס מדגסקר',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'территория напротив каньона Азриэли',
                                'Name' => 'Цирк Мадагаскар'
                               }
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1425,
                     'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384',
                           'Longitude' => '34.995384',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות תרבותא אורנית',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит',
                                'Address' => 'Маво Оранит'
                               },
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '32.122942',
                           'CityID' => 202,
                           'SeatsAmount' => 384,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1425,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'מבוא אורנית',
                                'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 202,
             'Name' => 'מועצה מקומית אורנית'
            },
            {
             'Name' => 'מושב שבי ציון',
             'ID' => 206,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1455,
                     'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון',
                                'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 1455,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 206,
                           'Latitude' => '32.981472',
                           'SeatsAmount' => 250,
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион',
                                'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות פאב הפרה שבי ציון',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820',
                           'Longitude' => '35.08482',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס מזכרת בתיה',
                     'ID' => 805,
                     'Hall' => {
                           'CityID' => 149,
                           'Latitude' => '31.8546863',
                           'SeatsAmount' => 386,
                           'Image2Height' => 558,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס מזכרת בתיה',
                                'Address' => 'שד' אליהו ,10',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 805,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 558,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מתנ''ס מזכרת בתיה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'שדרות אליהו 10, מזכרת בתיה, ישראל',
                           'Longitude' => '34.8423557',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'пр. Элиягу,10',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Мазкерет Батия'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0028x%u05DE%u05D6%u05DB%u05E8%u05EA%20%u05D1%u05EA%u05D9%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5x10%2C&UserEarthX=135188&UserEarthY=1140257&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 149,
             'Name' => 'מושבה מזכרת בתיה'
            },
            {
             'ID' => 73,
             'Name' => 'מעלה אדומים',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 560,
                           'CityID' => 73,
                           'Latitude' => '31.772918',
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים',
                                'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8'
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1273,
                           'Stairs' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מעלה אדומים',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '35.297363',
                           'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим',
                                'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RowsAmount' => 24,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'ID' => 1273,
                     'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'מעלות',
             'ID' => 49,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха',
                                'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '35.26658',
                           'GoogleMapAddress' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא, מעלות תרשיחא',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מעלות תרשיחא',
                           'Lift' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90,+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90&hl=iw&ie=UTF8&ll=33.022266,35.270877&spn=0.013943,0.01826&sll=33.019837,35.274439&sspn=0.013944,0.01826&oq=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8&hq=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA&hnear=%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90,+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90&t=m&z=16',
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 713,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1',
                                'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא'
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '33.008987',
                           'CityID' => 49,
                           'SeatsAmount' => 490,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 2
                          },
                     'ID' => 713,
                     'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא',
                     'ShowsQty' => 2
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 712,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'SeatsAmount' => 585,
                           'CityID' => 50,
                           'Latitude' => '33.01026',
                           'Image2Height' => 712,
                           'He' => {
                                'Address' => 'דרך העצמאות 7',
                                'Name' => 'היכל התרבות נהריה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 91,
                           'Stairs' => 2,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Наария',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '35.100347',
                           'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות נהריה',
                     'ShowsQty' => 6,
                     'ID' => 91
                    }
                   ],
             'Name' => 'נהריה',
             'ID' => 50
            },
            {
             'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)',
             'ID' => 51,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית',
                     'ID' => 333,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '35.313034',
                           'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Культурный центр Беркович Нацерет-Илит',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'дерех а-Хативот, 4',
                                'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит',
                                'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 442,
                           'SeatsAmount' => 650,
                           'Latitude' => '32.69951',
                           'CityID' => 51,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 333,
                           'He' => {
                                'Address' => 'דרך החטיבות 4',
                                'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 442,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות קרקס מדראנו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Longitude' => '35.305938',
                           'GoogleMapAddress' => '32.692664, 35.305813',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Цирк Медрано',
                                'Address' => 'Додж-Центр, возле магазина Мега, напротив городского рынка',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Active' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x96367x%u05D3%u05D5%u05D3%u05D2%27%20%u05E1%u05E0%u05D8%u05E8%20%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%2C&UserEarthX=178973&UserEarthY=1233097&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'CityID' => 51,
                           'Latitude' => '32.6923738',
                           'SeatsAmount' => 1278,
                           'Image2Height' => 422,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'מרכז הקניות דודג'-סנטר - ממול סופר מגע',
                                'Name' => 'קרקס מדראנו'
                               },
                           'ID' => 767,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 422,
                           'Gangways' => 8,
                           'PlanInFlash' => 1
                          },
                     'ID' => 767,
                     'Name' => 'קרקס מדראנו',
                     'ShowsQty' => 0
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 21,
             'Name' => 'נס ציונה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1307,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אולם אירועים פברז'ה נס ציונה',
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 700,
                           'CityID' => 21,
                           'Latitude' => '31.915218',
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אולם אירועים פברז'ה נס ציונה',
                                'Address' => 'רח' הספורט 4, נס ציונה'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1307,
                           'Stairs' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Зал торжеств Фаберже Нес-Циона',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '34.775985',
                           'GoogleMapAddress' => 'הספורט 4, נס ציונה',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Спорт 4, Нес Циона',
                                'Name' => 'Зал торжеств Фаберже Нес-Циона'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '31.934648',
                           'CityID' => 21,
                           'SeatsAmount' => 220,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1306,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'בית הפנאי נס ציונה',
                                'Address' => 'רח' משה לוי 6',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.7893906',
                           'GoogleMapAddress' => 'משה לוי 6, נס ציונה',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Бейт а-Пнай Нес-Циона',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Моше Леви, 6',
                                'Name' => 'Бейт а-Пнай Нес-Циона'
                               }
                          },
                     'ID' => 1306,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'בית הפנאי נס ציונה'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 29,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами).
Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона',
                                'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '34.796215',
                           'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215',
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות נס ציונה',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 4,
                           'ImageHeight' => 479,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 177,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה',
                                'Address' => 'רח' השיריון 1',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.
למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל'
                               },
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Image2Height' => 479,
                           'SeatsAmount' => 748,
                           'Latitude' => '31.930777',
                           'CityID' => 21
                          },
                     'ShowsQty' => 7,
                     'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה',
                     'ID' => 177
                    },
                    {
                     'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 1469,
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26',
                                'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Мишкан а-Пайс Нес-Циона',
                           'Lift' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.813248',
                           'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248',
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה',
                                'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1469,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.92931',
                           'CityID' => 21,
                           'SeatsAmount' => 381,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => '31.41598',
                           'CityID' => 37,
                           'SeatsAmount' => 545,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגפן 1',
                                'Name' => 'היכל התרבות נתיבות',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1564,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות נתיבות',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268',
                           'Longitude' => '34.586268',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот',
                                'Address' => 'ул. а-Гефен 1'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות נתיבות',
                     'ID' => 1564
                    }
                   ],
             'Name' => 'נתיבות',
             'ID' => 37
            },
            {
             'Name' => 'נתניה',
             'ID' => 22,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1345,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'בני ברמן 6',
                                'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '32.278535',
                           'CityID' => 22,
                           'SeatsAmount' => 373,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Бени Бирман 6',
                                'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944',
                           'Longitude' => '34.845944',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 13
                          },
                     'ID' => 1345,
                     'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה',
                     'ShowsQty' => 3
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אמפיתאטרון נתניה',
                     'ID' => 486,
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Набережная Шакед, рядом с площадью Независимости',
                                'Name' => 'Амфитеатр Нетания',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'אמפי גן המלך, נתניה, ישראל',
                           'Longitude' => '34.8503446',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אמפיתאטרון נתניה',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05DB%u05D9%u05DB%u05E8%20%u05D4%u05E2%u05E6%u05DE%u05D0%u05D5%u05EAx%2C&UserEarthX=136263&UserEarthY=1192973&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 486,
                           'He' => {
                                'Address' => 'חוף שקד - על יד כיכר העצמאות',
                                'Name' => 'אמפיתאטרון נתניה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 1141,
                           'Latitude' => '32.3317569',
                           'CityID' => 22,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'אשכול הפיס נתניה',
                     'ID' => 119,
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. Гольда Меир, 901',
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אשכול הפיס נתניה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'שדרות גולדה מאיר, 901, נתניה',
                           'Longitude' => '34.8534437',
                           'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 901',
                                'Name' => 'אשכול הפיס נתניה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 119,
                           'SeatsAmount' => 201,
                           'Latitude' => '32.2778662',
                           'CityID' => 22,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'גלובוס מקס נתניה',
                     'ID' => 913,
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 116,
                           'CityID' => 22,
                           'Latitude' => '32.321458',
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 913,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'גלובוס מקס נתניה',
                                'Address' => 'גיבורי ישראל 17'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D2%u05D9%u05D1%u05D5%u05E8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DC%2017%20%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4xx137165x1187678%2C&UserEarthX=137165&UserEarthY=1187678&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '34.853196',
                           'GoogleMapAddress' => 'גלובוס מקס, נתניה, ישראל',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות גלובוס מקס נתניה',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Гибурей Исраел 17',
                                'Name' => 'Глобус Макс Нетания'
                               }
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'CityID' => 22,
                           'Latitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה',
                                'Address' => ''
                               },
                           'ID' => 1687,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות העירוני נתניה',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', נתניה',
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ID' => 1687,
                     'ShowsQty' => 14,
                     'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה'
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 54,
             'Name' => 'עפולה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות עפולה',
                     'ID' => 457,
                     'Hall' => {
                           'Gangways' => 3,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15',
                                'Name' => 'היכל התרבות עפולה'
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 457,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 643,
                           'CityID' => 54,
                           'Latitude' => '32.613534',
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'RowsAmount' => 24,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула',
                                'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות עפולה',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414',
                           'Longitude' => '35.288414',
                           'ImageWidth' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'פתח תקווה',
             'ID' => 8,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בר הדב פתח תקווה',
                                'Address' => 'רח' יהושע שטמפפר 28'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1363,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 30,
                           'CityID' => 8,
                           'Latitude' => '32.091346',
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Иегошуа Штамппер 28',
                                'Name' => 'Бар Медведь Петах-Тиква'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בר הדב פתח תקווה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '34.887588',
                           'GoogleMapAddress' => '32.091346, 34.887588',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2
                          },
                     'ID' => 1363,
                     'Name' => 'בר הדב פתח תקווה',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ID' => 1791,
                     'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה',
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 8,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1791,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות פתח תקווה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה',
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 80,
                     'Name' => 'מופ''ת פתח תקווה',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05D4%u05D4%u05E1%u05EA%u05D3%u05E8%u05D5%u05EAx21%2C&UserEarthX=139464&UserEarthY=1165921&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 4,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Гистадрут, 21',
                                'Name' => 'Мофет Петах-Тиква'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '34.886518',
                           'GoogleMapAddress' => '32.086270, 34.886518',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות מופ''ת פתח תקווה',
                           'Cafeteria' => 1,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 498,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 80,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הסתדרות 21',
                                'Name' => 'מופ''ת פתח תקווה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'Image2Height' => 498,
                           'SeatsAmount' => 198,
                           'CityID' => 8,
                           'Latitude' => '32.08627'
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'שרת פתח תקווה',
                     'ID' => 79,
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות שרת פתח תקווה',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Ramp' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => '34.888287',
                           'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)',
                                'Name' => 'Шарет Петах-Тиква',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Parking' => 4,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'CityID' => 8,
                           'Latitude' => '32.087587',
                           'SeatsAmount' => 364,
                           'Image2Height' => 714,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)',
                                'Name' => 'שרת פתח תקווה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 79,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 714,
                           'PlanInFlash' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Name' => 'תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה',
                     'ID' => 1749,
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.877104',
                           'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104',
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда',
                                'Name' => 'Театр а-Байт Гольда	Петах-Тиква',
                                'Info' => 'Есть бесплатная стоянка на примыкающих улицах.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 400,
                           'Latitude' => '32.103528',
                           'CityID' => 8,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1749,
                           'He' => {
                                'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה',
                                'Name' => 'תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה',
                                'Info' => 'קיימת חנייה חינם ברחובות הסמוכים.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'צפת',
             'ID' => 56,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1087,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות צפת',
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות צפת',
                                'Address' => 'רח' הפלמ"ח 100',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1087,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 608,
                           'CityID' => 56,
                           'Latitude' => '32.964022',
                           'Image2Height' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Пальмах 100',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Цфат'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות צפת',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '35.496129',
                           'GoogleMapAddress' => '32.964022, 35.496129',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/BHcgY',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 23,
             'Name' => 'קדימה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 374,
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 449,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 449,
                           'SeatsAmount' => 398,
                           'CityID' => 23,
                           'Latitude' => '32.275292',
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 374,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎',
                                'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61'
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'RowsAmount' => 15,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '34.911003',
                           'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима'
                               }
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 15,
                     'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר',
                     'ID' => 175,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'ImageHeight' => 542,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'He' => {
                                'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר',
                                'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 175,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 66,
                           'Latitude' => '31.867439',
                           'SeatsAmount' => 664,
                           'Image2Height' => 542,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер',
                                'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות אולם המופעים גבעת ברנר',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Longitude' => '34.801411',
                           'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 66,
             'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות אולם המופעים גן שמואל',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124',
                           'Longitude' => '34.952124',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Концертный зал Ган-Шмуэль',
                                'Address' => 'Д.Н. Хэфер',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 28,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'SeatsAmount' => 842,
                           'CityID' => 87,
                           'Latitude' => '32.452967',
                           'Image2Height' => 333,
                           'He' => {
                                'Address' => 'ד.נ. חפר',
                                'Name' => 'אולם המופעים גן שמואל',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 312,
                           'Stairs' => 2,
                           'Distance' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 333,
                           'Gangways' => 3,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1
                          },
                     'ID' => 312,
                     'Name' => 'אולם המופעים גן שמואל',
                     'ShowsQty' => 5
                    }
                   ],
             'ID' => 87,
             'Name' => 'קיבוץ גן שמואל'
            },
            {
             'ID' => 132,
             'Name' => 'קיבוץ דורות',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אולם דורות - שער הנגב',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 667,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.646423',
                           'GoogleMapAddress' => '31° 30.351', 34° 38.761'',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אולם דורות - שער הנגב',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Киббуц Дорот, неподалеку от Сдерота, районный совет Шаар а-Негев',
                                'Name' => 'Дорот'
                               },
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0336x%u05D3%u05D5%u05E8%u05D5%u05EAxx%2C&UserEarthX=116319&UserEarthY=1102008&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 454,
                           'CityID' => 132,
                           'Latitude' => '31.505417',
                           'SeatsAmount' => 532,
                           'ID' => 667,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אולם דורות - שער הנגב',
                                'Address' => 'קיבוץ דורות, ליד שדרות, המועצה האזורית שער הנגב'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 454,
                           'Gangways' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ יגור',
             'ID' => 72,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'יד למגינים יגור',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 203,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 1016,
                           'Latitude' => '32.7428777',
                           'CityID' => 72,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'קיבוץ יגור',
                                'Name' => 'יד למגינים יגור',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 1,
                           'ID' => 203,
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 4,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות יד למגינים יגור',
                           'Lift' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '35.0738814',
                           'GoogleMapAddress' => 'בית תרבות יד למגינים, יגור, ישראל',
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами. Запрещается мешать другим зрителям попытками пройти на свои места.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Киббуц Ягур',
                                'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 118,
             'Name' => 'קיבוץ יפעת',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות אולם המופעים יפעת',
                           'Lift' => 2,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '35.223953',
                           'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Концертный зал Ифат',
                                'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 515,
                           'Gangways' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'SeatsAmount' => 696,
                           'CityID' => 118,
                           'Latitude' => '32.675299',
                           'Image2Height' => 515,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אולם המופעים יפעת',
                                'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 550,
                           'Stairs' => 0
                          },
                     'Name' => 'אולם המופעים יפעת',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 550
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ כברי',
             'ID' => 160,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 400,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 873,
                           'He' => {
                                'Address' => 'ליד נהריה, סמוך לצומת כברי',
                                'Name' => 'אולם מופעים מטה אשר, כברי',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 400,
                           'SeatsAmount' => 566,
                           'Latitude' => '33.021315',
                           'CityID' => 160,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05D1%u05E8%u05D9%5Dxx164161x1269591%2C&UserEarthX=164091&UserEarthY=1269545&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Концертный зал Мата-Ашер Кабри',
                                'Address' => 'под Наарией, рядом с перекрестком Кабри',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '33.021315, 35.147226',
                           'Longitude' => '35.147226',
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אולם מופעים מטה אשר, כברי',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0
                          },
                     'ID' => 873,
                     'Name' => 'אולם מופעים מטה אשר, כברי',
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'CityID' => 89,
                           'Latitude' => '32.384905',
                           'SeatsAmount' => 589,
                           'Image2Height' => 610,
                           'DoorsAmount' => 5,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אולם המופעים עין החורש',
                                'Address' => 'קיבוץ עין החורש'
                               },
                           'ID' => 328,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 610,
                           'Gangways' => 3,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות אולם המופעים עין החורש',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => '32.384905, 34.939892',
                           'Longitude' => '34.939892',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Киббуц Эйн а-Хореш',
                                'Name' => 'Концертный зал Эйн а-Хореш',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0167x%u05E2%u05D9%u05DF%20%u05D4%u05D7%u05D5%u05E8%u05E9xx%2C&UserEarthX=143018&UserEarthY=1201233&UserMapZoom=4000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1
                          },
                     'Name' => 'אולם המופעים עין החורש',
                     'ShowsQty' => 4,
                     'ID' => 328
                    }
                   ],
             'ID' => 89,
             'Name' => 'קיבוץ עין החורש'
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ עין השופט',
             'ID' => 75,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 4,
                           'ImageHeight' => 870,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'He' => {
                                'Address' => 'קיבוץ עין השופט',
                                'Name' => 'אולם המופעים עין השופט',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 223,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.596811',
                           'CityID' => 75,
                           'SeatsAmount' => 757,
                           'Image2Height' => 870,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05E2%u05E6%u05D4%20%u05D0%u05D6%u05D5%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D2%u05D9%u05D3%u05D5%5Dxx158592x1224080%2C&UserEarthX=158341&UserEarthY=1224165&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 29,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Концертный зал Эйн а-Шофет',
                                'Address' => 'Киббуц Эйн а-Шофет',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות אולם המופעים עין השופט',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '35.100445',
                           'GoogleMapAddress' => 'עין השופט',
                           'Image2Width' => 600
                          },
                     'Name' => 'אולם המופעים עין השופט',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 223
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 513,
                     'Name' => 'אולם המופעים צרעה',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => 'Heihal HaTarbut, Tsor'a, ישראל',
                           'Longitude' => '34.9676346',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אולם המופעים צרעה',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'вблизи города Бейт-Шемеш',
                                'Name' => 'Концертный зал Цора'
                               },
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0567x%u05E6%u05E8%u05E2%u05D4xx%2C&UserEarthX=147200&UserEarthY=1130027&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 447,
                           'CityID' => 111,
                           'Latitude' => '31.7623897',
                           'SeatsAmount' => 644,
                           'ID' => 513,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אולם המופעים צרעה',
                                'Address' => 'הנמצא בקרבת העיר בית שמש',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 447,
                           'Gangways' => 2
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 111,
             'Name' => 'קיבוץ צרעה'
            },
            {
             'ID' => 57,
             'Name' => 'קיסריה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 7,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => '32.495928',
                           'CityID' => 57,
                           'SeatsAmount' => 3862,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'אמפיתיאטרון קיסריה שנבנה בתקופת הורדוס אחת העתיקות בישראל, מקומות ישיבה הם על מדרגות אבן ויש להצדייד בכרית (או לקנות אותן במקום) ובגד חם במקרה של רוח הים. גם כן, יש לקחת פרק זמן גדול להגעה כדי להימנע מהפקקים.',
                                'Name' => 'אמפיתיאטרון קיסריה',
                                'Address' => 'קיסריה קרוב לכניסה לקיבוץ שדות ים'
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 921,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 40,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx140054x1211490%2C&UserEarthX=141226&UserEarthY=1210628&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'CombinedName' => 'הצגות אמפיתיאטרון קיסריה',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.891042',
                           'GoogleMapAddress' => '32.495928, 34.891042',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Один из древнейших амфитеатров эпохи царя Ирода с каменными ступенями вместо сидений, рекомендуется взять с собой небольшие подушки (или купить на месте на территории амфитеатра), а также теплые вещи на случай ветра со стороны моря. Просьба выезжать задолго до начала концерта, чтобы не попасть в пробку.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'у въезда в киббуц Сдот ям',
                                'Name' => 'Амфитеатр Кейсария'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אמפיתיאטרון קיסריה',
                     'ID' => 921
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'קרית אונו',
             'ID' => 69,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1546,
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965',
                           'Longitude' => '34.862965',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרתף אמנותי קרית אונו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно',
                                'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 69,
                           'Latitude' => '32.054894',
                           'SeatsAmount' => 45,
                           'ID' => 1546,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' שלומו המלך 38',
                                'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               }
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 39,
             'Name' => 'קרית גת',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 640,
                     'Name' => 'אוהל הקרקס - רחבת איצטדיון הכדורגל',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 609,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 39,
                           'Latitude' => '31.6199946',
                           'Image2Height' => 609,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רחבת איצטדיון הכדורגל',
                                'Name' => 'אוהל הקרקס - רחבת איצטדיון הכדורגל',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 640,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D9%u05E6%u05D8%u05D3%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EA%5Dxx127669x1114306%2C&UserEarthX=127664&UserEarthY=1114014&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Цирк Шапито — Площадка перед футбольным стадионом',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '34.7642392',
                           'GoogleMapAddress' => 'איצטדיון קרית גת ישראל',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Площадка перед футбольным стадионом',
                                'Name' => 'Цирк Шапито — Площадка перед футбольным стадионом',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 655,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'היכל התרבות קרית גת',
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' הארז 51',
                                'Name' => 'היכל התרבות קרית גת'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 655,
                           'SeatsAmount' => 708,
                           'Latitude' => '31.609598',
                           'CityID' => 39,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат',
                                'Address' => 'ул. а-Эрез, 51'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות קרית גת',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.775479',
                           'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'קרית טבעון',
             'ID' => 81,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 778,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'חורשתא קרית טבעון',
                                'Address' => 'חורשת האיקליפטוסים למרגלות קיבוץ שער העמקים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 81,
                           'SeatsAmount' => 500,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Хуршата Кирьят-Тивон',
                                'Address' => 'Эвкалиптовая роща, Киббуц Шаар а-Амаким',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'חורשתא, שער העמקים, ישראל',
                           'Longitude' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Хуршата Кирьят-Тивон',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=%2C&UserEarthX=161166&UserEarthY=1236399&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'חורשתא קרית טבעון',
                     'ID' => 778
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Матнас — Зал Зоар Кирьят-Тивон',
                                'Address' => 'ул. Хана Сенеш 27, Торговый центр Зейд',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.711293, 35.126087',
                           'Longitude' => '35.126087',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2300x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D8%u05D1%u05E2%u05D5%u05DFx%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05E1%u05E0%u05E9x%2C&UserEarthX=162349&UserEarthY=1235147&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' חנה סנש 27, מרכז מסחרי זייד',
                                'Name' => 'מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון'
                               },
                           'ID' => 281,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 81,
                           'Latitude' => '32.711293',
                           'SeatsAmount' => 380,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1
                          },
                     'ID' => 281,
                     'Name' => 'מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון',
                     'ShowsQty' => 4
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 849,
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 403,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 849,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין',
                                'Address' => 'רח' דקר 11',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 403,
                           'SeatsAmount' => 196,
                           'CityID' => 59,
                           'Latitude' => '32.841732',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс 	Кирьят-Моцкин',
                                'Address' => 'ул. Дакар 11',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '35.083536',
                           'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'Концерты Эшколь а-Пайс 	Кирьят-Моцкин',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 15,
                     'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין',
                     'ID' => 1683,
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות היכל התיאטרון קריית מוצקין',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין'
                               },
                           'ID' => 1683,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 59,
                           'Latitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 59,
             'Name' => 'קרית מוצקין'
            },
            {
             'ID' => 4,
             'Name' => 'ראשון לציון',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 253,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אמפי-פארק',
                                'Address' => 'רח' גולדה מאיר, ליד תחנה מרכזית החדשה'
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '31.976218',
                           'CityID' => 4,
                           'SeatsAmount' => 3000,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Амфи-Парк',
                                'Address' => 'ул. Голда Меир, возле новой Таханы Мерказит',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.976218, 34.741656',
                           'Longitude' => '34.741656',
                           'Image2Width' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Амфи-Парк',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05DE%u05E4%u05D9%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%26psik%3B%20%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%5Dxx130096x1153694%2C&UserEarthX=129863&UserEarthY=1153707&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'RowsAmount' => 0
                          },
                     'Name' => 'אמפי-פארק',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 253
                    },
                    {
                     'ID' => 461,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'בית העם ראשון לציון',
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'CityID' => 4,
                           'Latitude' => '31.9636516',
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 461,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית העם ראשון לציון',
                                'Address' => 'רח' זד"ל 3'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '34.8050549',
                           'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית העם ראשון לציון',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион',
                                'Address' => 'ул. Задаль, 3',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               }
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון',
                     'ShowsQty' => 15,
                     'ID' => 1700,
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 1700,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון'
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 4,
                           'Latitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון',
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 60, ראשון לציון',
                           'Longitude' => '34.7996228',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות מופ''ת ראשון לציון',
                           'Lift' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински',
                                'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 598,
                           'Image2Height' => 598,
                           'CityID' => 4,
                           'Latitude' => '31.9638888',
                           'SeatsAmount' => 368,
                           'ID' => 68,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון',
                                'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי'
                               }
                          },
                     'ID' => 68,
                     'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון',
                     'ShowsQty' => 6
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון',
                     'ID' => 1702,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון',
                           'Longitude' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות סינמה סיטי ראשון לציון',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 4,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1702,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'קפה הקוקיה ראשון לציון - בית קפה מוזיקלי',
                     'ID' => 1715,
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'קפה הקוקיה ראשון לציון - בית קפה מוזיקלי',
                                'Address' => 'רח' הקוקיה 4'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1715,
                           'Stairs' => 1,
                           'SeatsAmount' => 50,
                           'CityID' => 4,
                           'Latitude' => '31.961372',
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Кукия, 4',
                                'Name' => 'Музыкальное кафе а-Кукия Ришон ле-Цион',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Музыкальное кафе а-Кукия Ришон ле-Цион',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.961372, 34.819060',
                           'Longitude' => '34.81906',
                           'ImageWidth' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 8,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля',
                                'Address' => 'ул. Абарбанель, 7',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013',
                           'Longitude' => '34.816013',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 1499,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' אברבנאל 7',
                                'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 25,
                           'Latitude' => '31.887033',
                           'SeatsAmount' => 248
                          },
                     'ID' => 1499,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Яаков 32, угол ул. Дундиков',
                                'Name' => 'Бейт Дундиков Реховот',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'יעקב 32, פינת דונדיקוב, רחובות',
                           'Longitude' => '34.813076',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית דונדיקוב רחובות',
                           'Cafeteria' => 1,
                           'Lift' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8400x%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAx%u05D9%u05E2%u05E7%u05D1x32%2C&UserEarthX=132499&UserEarthY=1144890&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 1,
                           'Parking' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 726,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' יעקב 32, פינת רח' דונדיקוב',
                                'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 25,
                           'Latitude' => '31.896233',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0
                          },
                     'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 726
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות',
                     'ID' => 1696,
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רחובות',
                           'Longitude' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот'
                               },
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 25,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1696,
                           'He' => {
                                'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 723,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'מופ''ת רחובות',
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => '31.897388',
                           'CityID' => 25,
                           'SeatsAmount' => 259,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'לוין אפשטיין 22',
                                'Name' => 'מופ''ת רחובות',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 723,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 1,
                           'Incline' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05DC%u05D5%u05D9%u05DF%20%u05D0%u05E4%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05DF%2022%20%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAxx132028x1145001%2C&UserEarthX=132028&UserEarthY=1145001&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'CombinedName' => 'Концерты Мофет Реховот',
                           'Lift' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.897388, 34.808753',
                           'Longitude' => '34.808753',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Левин Эпштейн, 22',
                                'Name' => 'Мофет Реховот',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' לוין אפשטין 22',
                                'Name' => 'מופ''ת רחובות - בית גורדון'
                               },
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 148,
                           'SeatsAmount' => 259,
                           'Latitude' => '31.8974249',
                           'CityID' => 25,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Зал Мофет Реховот — Бейт-Гордон',
                                'Address' => 'ул. Левин Эпштейн, 22',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מופ''ת רחובות - בית גורדון',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'אולם מופת, רחובות, ישראל',
                           'Longitude' => '34.8087641',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8400x%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAx%u05DC%u05D5%u05D9%u05DF%20%u05D0%u05E4%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05DFx22%2C&UserEarthX=132027&UserEarthY=1144999&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0
                          },
                     'ID' => 148,
                     'Name' => 'מופ''ת רחובות - בית גורדון',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1698,
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 25,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1698,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מכון ויצמן למדע רחובות',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רחובות',
                           'Longitude' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 1697,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות',
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 1697,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות'
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 25,
                           'Latitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Городская Консерватория Реховота',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'GoogleMapAddress' => ', רחובות',
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות קונסרבטוריון עירוני רחובות',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 25,
             'Name' => 'רחובות'
            },
            {
             'Name' => 'רמת גן',
             'ID' => 27,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1479,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אוהל הקרקס',
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Цирковой шатер',
                                'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с каньоном Аялон'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.825435',
                           'GoogleMapAddress' => '32.100630, 34.825435',
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות אוהל הקרקס',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1479,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון',
                                'Name' => 'אוהל הקרקס'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 954,
                           'Latitude' => '32.10063',
                           'CityID' => 27
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 186,
                     'ShowsQty' => 11,
                     'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן',
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3',
                                'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театр а-Яалом Рамат-Ган',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => 'היצירה 3, רמת גן, ישראל',
                           'Longitude' => '34.8032678',
                           'Image2Width' => 600,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'He' => {
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' היצירה 3',
                                'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן'
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 186,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.0847148',
                           'CityID' => 27,
                           'SeatsAmount' => 550,
                           'Image2Height' => 536,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 536,
                           'Gangways' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'תיאטרון רמת ג',
                     'ID' => 1695,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון רמת ג',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 1695,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 27,
                           'Latitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр Рамат-Ган',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון רמת ג',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', רמת גן',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אוהל היכל הקרקס כפר הירוק',
                     'ID' => 1497,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'כפר הירוק',
                                'Name' => 'אוהל היכל הקרקס כפר הירוק',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 1497,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 28,
                           'Latitude' => '32.135142',
                           'SeatsAmount' => 551,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Оэль а-Киркас Кфар а-Ярок',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות אוהל היכל הקרקס כפר הירוק',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => '32.135142, 34.829435',
                           'Longitude' => '34.829435',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 8,
                           'Active' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '32.146741, 34.841342',
                           'Longitude' => '34.841342',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Яд ле-Баним Рамат а-Шарон',
                           'Lift' => 2,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд ле-Баним Рамат а-Шарон',
                                'Address' => 'ул. а-Махтерет 3, угол ул. а-Агана'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 11,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E1%u05E4%u05E8%u05D9%u05D9%u05D4%20%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05EA%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DF%5Dxx135174x1172641%2C&UserEarthX=134874&UserEarthY=1172658&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 450,
                           'SeatsAmount' => 346,
                           'Latitude' => '32.146741',
                           'CityID' => 28,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 246,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' המחתרת 3 פינת ההגנה',
                                'Name' => 'היכל התרבות יד לבנים רמת השרון',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 450,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Name' => 'היכל התרבות יד לבנים רמת השרון',
                     'ID' => 246
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1692,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 28,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות סינמה סיטי גלילות רמת השרון',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון',
                           'Image2Width' => 0
                          },
                     'ID' => 1692,
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון'
                    }
                   ],
             'Name' => 'רמת השרון',
             'ID' => 28
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => '32.190088',
                           'CityID' => 29,
                           'SeatsAmount' => 2458,
                           'Image2Height' => 455,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אמפי-פארק רעננה',
                                'Address' => 'דרך הפארק - המשך רח' אחוזה'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 483,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 455,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות אמפי-פארק רעננה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '34.845745',
                           'GoogleMapAddress' => '32.190088, 34.845745',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'дерех а-Парк, продолжение ул. Ахуза',
                                'Name' => 'Амфи-Парк Раанана'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18485x%u05D0%u05DE%u05E4%u05D9%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%20%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4%26psik%3B%20%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%206%26psik%3B%20%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4%2C&UserEarthX=135513&UserEarthY=1177511&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1
                          },
                     'ID' => 483,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אמפי-פארק רעננה'
                    },
                    {
                     'ID' => 180,
                     'ShowsQty' => 8,
                     'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה',
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות בית יד לבנים רעננה',
                           'Lift' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Ахуза, 147',
                                'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 310,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 29,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 180,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' אחוזה 147',
                                'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה',
                                'Address' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1691,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 29,
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רעננה',
                           'Longitude' => undef
                          },
                     'ID' => 1691,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'CityID' => 29,
                           'Latitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'קולנוע לב רעננה'
                               },
                           'ID' => 1689,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות קולנוע לב רעננה',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', רעננה',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ID' => 1689,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'קולנוע לב רעננה'
                    }
                   ],
             'Name' => 'רעננה',
             'ID' => 29
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1577,
                     'Name' => 'Art Hall TLV תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1577,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' בן אביגדור 10',
                                'Name' => 'Art Hall TLV תל אביב-יפו'
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '32.067283',
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 150,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Бен Авигдор 10',
                                'Name' => 'Art Hall TLV Тель-Авив-Яффо',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.788431',
                           'GoogleMapAddress' => '32.067283, 34.788431',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות Art Hall TLV תל אביב-יפו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 264,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 405,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'SeatsAmount' => 364,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.1269413',
                           'Image2Height' => 405,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב',
                                'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג''
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 264,
                           'Stairs' => 2,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום רוזין תל אביב',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל',
                           'Longitude' => '34.8039627',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель',
                                'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב',
                     'ID' => 51,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E2%u05D6%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%20%u05D4%u05E9%u05DC%u05D5%u05DD%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130469x1164589%2C&UserEarthX=130339&UserEarthY=1164558&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 4,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив',
                                'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '34.7920806',
                           'GoogleMapAddress' => 'Azrieli Center, תל אביב יפו, ישראל',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 495,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 51,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב',
                                'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'Image2Height' => 495,
                           'SeatsAmount' => 404,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.0743222'
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '32.0982903',
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 1775,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 960,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אנגר 11',
                                'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'RowsAmount' => 24,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'נמל תל אביב 35, תל אביב יפו, ישראל',
                           'Longitude' => '34.7741243',
                           'Image2Width' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Ангар 11',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35',
                                'Name' => 'Ангар 11'
                               }
                          },
                     'ID' => 960,
                     'Name' => 'אנגר 11',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'Name' => 'אנגר 11 - Spirit of the Dance',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 842,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05DE%u05DC%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%5Dxx128880x1167320%2C&UserEarthX=129439&UserEarthY=1167459&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 35,
                           'Active' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Ангар 11 — Spirit of the Dance',
                                'Address' => 'северный морской порт'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '34.7741243',
                           'GoogleMapAddress' => 'נמל תל אביב 35, תל אביב יפו, ישראל',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות אנגר 11 - Spirit of the Dance',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 842,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'נמל תל אביב',
                                'Name' => 'אנגר 11 - Spirit of the Dance',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 1834,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.0982903'
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 1783,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אצטדיון בלומפילד - Iron Maiden',
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' שארית ישראל',
                                'Name' => 'אצטדיון בלומפילד - Iron Maiden'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1783,
                           'SeatsAmount' => 19093,
                           'Latitude' => '32.052157',
                           'CityID' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Стадион Блюмфильд — Iron Maiden',
                                'Address' => 'ул. Шаарит Исраэль',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות אצטדיון בלומפילד - Iron Maiden',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.761833',
                           'GoogleMapAddress' => '32.052157, 34.761833',
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 56,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=32.113255,34.802111&hl=ru&ll=32.113258,34.80211&spn=0.002115,0.004128&sll=32.113254,34.80211&sspn=0.002124,0.004128&mra=mift&mrsp=0&sz=19&t=m&z=19',
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 4,
                           'RowsAmount' => 10,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'университет Тель-Авива, Рамат-Авив, ул. Хаим Леванон, ворота 7',
                                'Name' => 'Муз. школа им. Бухмана-Меты — Зал Клермонт Тель-Авив-Яффо',
                                'Info' => 'университет Тель-Авива, Рамат-Авив, ул. Хаим Леванон, ворота 7',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'GoogleMapAddress' => 'אולם קלרמונט תל אביב יפו ישראל',
                           'Longitude' => '34.8023838',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה - אולם קלרמונט תל אביב-יפו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 983,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, רח' חיים לבנון, שער 7',
                                'Name' => 'ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה - אולם קלרמונט תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, רח' חיים לבנון, שער 7'
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.1125251',
                           'SeatsAmount' => 239
                          },
                     'ID' => 983,
                     'Name' => 'ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה - אולם קלרמונט תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' אליעזר קפלן 6',
                                'Name' => 'בית הסופר תל אביב-יפו'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 956,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 80,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.0734159',
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D0%u05DC%u05D9%u05E2%u05D6%u05E8%20%u05E7%u05E4%u05DC%u05DF%206%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5xx129654x1164534%2C&UserEarthX=129683&UserEarthY=1164514&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Элиэзер Каплан 6',
                                'Name' => 'Бейт а-Софер Тель-Авив-Яффо'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית הסופר תל אביב-יפו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'אליעזר קפלן 6, תל אביב-יפו',
                           'Longitude' => '34.7828188',
                           'ImageWidth' => 0
                          },
                     'ID' => 956,
                     'Name' => 'בית הסופר תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ID' => 669,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'בית להקת הפלמנקו ישראלית Compas תל אביב-יפו',
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Дом танцевального ансамбля фламенко Compas Тель-Авив-Яффо',
                                'Address' => 'ул. а-Масгер 60'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית להקת הפלמנקו ישראלית Compas תל אביב-יפו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'המסגר 60, תל אביב-יפו',
                           'Longitude' => '34.7870546',
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05DE%u05E1%u05D2%u05E8x60%2C&UserEarthX=130043&UserEarthY=1163848&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית להקת הפלמנקו ישראלית Compas תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'רח' המסגר 60'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 669,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.0672343',
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'בית פרנקפורט תל אביב-יפו - אודיטוריום',
                     'ID' => 443,
                     'Hall' => {
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 538,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית פרנקפורט תל אביב-יפו - אודיטוריום',
                                'Address' => 'רח' קיציס 23, הדר יוסף'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 443,
                           'Stairs' => 1,
                           'SeatsAmount' => 300,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.1079419',
                           'Image2Height' => 538,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E7%u05D9%u05E6%u05D9%u05E1x23%2C&UserEarthX=133295&UserEarthY=1168348&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Бейт Франкфурт Тель-Авив-Яффо — Аудиториум',
                                'Address' => 'ул. Кицис, 23'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'CombinedName' => 'Концерты Бейт Франкфурт Тель-Авив-Яффо — Аудиториум',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => 'קיציס 23, תל אביב יפו, ישראל',
                           'Longitude' => '34.8219616',
                           'ImageWidth' => 600
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית ציוני אמריקה תל אביב',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1706,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => undef,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'ID' => 1706,
                     'ShowsQty' => 46,
                     'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב'
                    },
                    {
                     'ID' => 227,
                     'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 4,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 370,
                           'Gangways' => 4,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'SeatsAmount' => 941,
                           'Latitude' => '32.099004',
                           'CityID' => 1,
                           'Image2Height' => 370,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים',
                                'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב'
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 227,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D2%u05E0%u05D9%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%20%u05D4%u05D9%u05E8%u05E7%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx132068x1167389%2C&UserEarthX=131917&UserEarthY=1167493&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187',
                           'Longitude' => '34.808187',
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив',
                                'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות תל אביב',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1705,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות תל אביב',
                                'Address' => ''
                               }
                          },
                     'ShowsQty' => 8,
                     'Name' => 'היכל התרבות תל אביב',
                     'ID' => 1705
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו',
                                'Address' => 'רח' יגאל אלון'
                               },
                           'DoorsAmount' => 47,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 1481,
                           'SeatsAmount' => 11691,
                           'Latitude' => '32.061269',
                           'CityID' => 1,
                           'Image2Height' => 552,
                           'Gangways' => 25,
                           'ImageHeight' => 552,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Distance' => 3,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Игаль Алон',
                                'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим — Яд-Элиягу',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Дворец спорта Менора Мивтахим — Яд-Элиягу',
                           'Lift' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '34.791474',
                           'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474',
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'Active' => 0,
                           'RowsAmount' => 30,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2
                          },
                     'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1481
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו תל אביב',
                     'ID' => 944,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05E1%u05E4%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D9%u05D3%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130455x1163186%2C&UserEarthX=130203&UserEarthY=1163177&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 30,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим — Яд-Элиягу Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Игаль Алон'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => 'יגאל אלון 51 תל אביב',
                           'Longitude' => '34.7919536',
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Дворец спорта Менора Мивтахим — Яд-Элиягу Тель-Авив',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 556,
                           'Gangways' => 25,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 3,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 944,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' יגאל אלון',
                                'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו תל אביב'
                               },
                           'DoorsAmount' => 47,
                           'Image2Height' => 556,
                           'SeatsAmount' => 14979,
                           'Latitude' => '32.0615104',
                           'CityID' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 1704,
                     'ShowsQty' => 21,
                     'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Longitude' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות המשכן לאמנויות הבמה תל אביב',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1704,
                           'He' => {
                                'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 1742,
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1742,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Консерватория Тель-Авив',
                                'Address' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Longitude' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 1464,
                     'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי'
                               },
                           'ID' => 1464,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.069532',
                           'SeatsAmount' => 65,
                           'Image2Height' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо',
                                'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'CombinedName' => 'הצגות התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069',
                           'Longitude' => '34.788069',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3',
                                'Name' => 'Армянская церковь, монастырь Святого Николая в порту Яффо'
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979',
                           'Longitude' => '34.7519855',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות כנסייה הארמנית, המנזר ניקולאוס הקדוש בנמל יפו',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 579,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3',
                                'Name' => 'כנסייה הארמנית, המנזר ניקולאוס הקדוש בנמל יפו',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '32.0550516',
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'כנסייה הארמנית, המנזר ניקולאוס הקדוש בנמל יפו',
                     'ID' => 579
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מוזיאון ארץ ישראל תל אביב',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив'
                               },
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1711,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב',
                                'Address' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0
                          },
                     'ID' => 1711,
                     'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות',
                     'ShowsQty' => 64,
                     'ID' => 1721,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Тель-Авивский музей',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Тель-Авивский музей',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1721,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => undef,
                           'Image2Height' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D2%u05DF%20%u05D4%u05D6%u05D5%u05D0%u05D5%u05DC%u05D5%u05D2%u05D9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx128649x1161929%2C&UserEarthX=128549&UserEarthY=1161948&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Киббуц Галует, 52',
                                'Name' => 'Клуб Барби Тель-Авив-Яффо',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון בארבי תל אביב-יפו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'קיבוץ גלויות 52 תל אביב',
                           'Longitude' => '34.7700343',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מועדון בארבי תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'רח' קיבוץ גלויות 52'
                               },
                           'ID' => 300,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.0512632',
                           'SeatsAmount' => 800,
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מועדון בארבי תל אביב-יפו',
                     'ID' => 300
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' הרכבת 72',
                                'Name' => 'מועדון בסקולה תל אביב-יפו'
                               },
                           'ID' => 1360,
                           'Stairs' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.059768',
                           'SeatsAmount' => 500,
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Ракевет 72',
                                'Name' => '‎‎Клуб Bascula Тель-Авив-Яффо'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון בסקולה תל אביב-יפו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => '34.782787',
                           'GoogleMapAddress' => '32.059768, 34.782787',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0
                          },
                     'ID' => 1360,
                     'Name' => 'מועדון בסקולה תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 1797,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => undef,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1797,
                           'Stairs' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון גגרין תל אביב-יפו',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 598,
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו',
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '32.074314',
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 800,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 598,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569',
                           'Longitude' => '34.795569',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо',
                                'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126'
                               }
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 277,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות',
                                'Address' => 'רח' לבונטין 7'
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '32.0617264',
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 220,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест',
                                'Address' => 'ул. Левонтин, 7',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו',
                           'Longitude' => '34.7749271',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0
                          },
                     'ID' => 277,
                     'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון סאבליים תל אביב - 450 מקומות',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 626,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05E9%u05DC%u05DE%u05D4x53%2C&UserEarthX=128154&UserEarthY=1162502&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Дерех Шломо, 53',
                                'Name' => 'Клуб Саблим Тель-Авив — 450 мест',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.7670924',
                           'GoogleMapAddress' => 'דרך שלמה 53, תל אביב-יפו',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון סאבליים תל אביב - 450 מקומות',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 626,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' דרך שלמה 53',
                                'Name' => 'מועדון סאבליים תל אביב - 450 מקומות',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '32.0549791',
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 450
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב',
                     'ShowsQty' => 12,
                     'ID' => 1217,
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב',
                                'Address' => 'רח' שביל המרץ 5'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1217,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 120,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.0511196',
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל',
                           'Longitude' => '34.7724113',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 3
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '34.776046',
                           'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Клуб Ридинг 3 Тель-Авив',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 516,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.101798',
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1398,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל',
                                'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב',
                     'ShowsQty' => 4,
                     'ID' => 1398
                    },
                    {
                     'ID' => 1316,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מלון גילגל תל אביב-יפו',
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.767262',
                           'GoogleMapAddress' => '32.074805, 34.767262',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Отель Гильгаль Тель-Авив-Яффо',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Отель Гильгаль Тель-Авив-Яффо',
                                'Address' => 'ул. Нес Циона, д. 7',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 250,
                           'Latitude' => '32.074805',
                           'CityID' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1316,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' נס ציונה 7',
                                'Name' => 'מלון גילגל תל אביב-יפו',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Бесплатная парковка для зрителей - въезд с улицы Давид Тадар 37',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Тиква, 76, район а-Тиква',
                                'Name' => 'Зал «Дуль»'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז דוהל',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '34.789199',
                           'GoogleMapAddress' => '32.049569, 34.789199',
                           'Image2Width' => 600,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'DoorsAmount' => 5,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' התקוה 76, שכונת התקוה',
                                'Name' => 'מרכז דוהל',
                                'Info' => 'חניון חינם - כניסה מרחוב דוד תדהר 37',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 241,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.049569',
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 620,
                           'Image2Height' => 547,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'ImageHeight' => 547,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2
                          },
                     'ID' => 241,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מרכז דוהל'
                    },
                    {
                     'ID' => 403,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מרכז הבלט הישראלי תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => '32.0890654',
                           'CityID' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 403,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז הבלט הישראלי תל אביב',
                                'Address' => 'רח' הר נבו 4',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.7814328',
                           'GoogleMapAddress' => 'הר נבו 4, תל אביב-יפו',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז הבלט הישראלי תל אביב',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Ар-Наво, 4',
                                'Name' => 'Центр израильского балета Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%f7%f4%ec%ef+6&first=1&minx=129118.88671875&miny=1163931.8984375&maxx=130276.11328125&maxy=1164590.1015625&mapearthx=129697.5&mapearthy=1164261&mapzoom=250&currheadertab=1&geosearchradius=200¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%e4%f8+%f0%e1%e5+4%2c+%fa%ec+%e0%e1%e9%e1+%e9%f4%e5&resultstargetonmap=on&UserEarthX=129526&UserEarthY=1166274&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers='
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב',
                     'ID' => 1722,
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1722,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז סוזן דלל תל אביב',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив',
                                'Address' => ''
                               }
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 539,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.082174',
                           'SeatsAmount' => 314,
                           'Image2Height' => 539,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב',
                                'Address' => 'רח' אבן גבירול 71',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 205,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 4,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Lift' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז ענב לתרבות תל אביב',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477',
                           'Longitude' => '34.780477',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'На крыше каньона «Ган а-Ир»',
                                'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ID' => 205,
                     'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב',
                     'ShowsQty' => 16
                    },
                    {
                     'ID' => 1393,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'סטודיו תיאטרון מלנקי תל אביב-יפו',
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 30,
                           'Latitude' => '32.065025',
                           'CityID' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'סטודיו תיאטרון מלנקי תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'רח' יצחק שדה 34, קומה 1, כניסה דרך פסאז', מעלית מצדה שמול',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1393,
                           'Active' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות סטודיו תיאטרון מלנקי תל אביב-יפו',
                           'Lift' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.787794',
                           'GoogleMapAddress' => '32.065025, 34.787794',
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Ицхак Саде 34, 1 этаж, вход в пассаже налево',
                                'Name' => 'Студия театра Маленький Тель-Авив-Яффо',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1710,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'קולנוע לב תל אביב'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => undef,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות קולנוע לב תל אביב',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0
                          },
                     'Name' => 'קולנוע לב תל אביב',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 1710
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.768428',
                           'GoogleMapAddress' => '32.070789, 34.768428',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות קליפה 37 תל אביב-יפו',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Рав Кук, 37',
                                'Name' => 'Клипа 37 Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '32.070789',
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 60,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 1561,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'קליפה 37 תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'רח' הרב קוק 37',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               }
                          },
                     'ID' => 1561,
                     'Name' => 'קליפה 37 תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ID' => 266,
                     'Name' => 'קרקס שנחאיי',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D2%u05DF%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130536x1167391%2C&UserEarthX=130228&UserEarthY=1167306&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'Active' => 0,
                           'RowsAmount' => 10,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Цирк Шанхай',
                                'Address' => 'ул. Роках, комплекс Спортэк'
                               },
                           'ImageWidth' => 600,
                           'GoogleMapAddress' => '32.098972, 34.790444',
                           'Longitude' => '34.790444',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות קרקס שנחאיי',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 422,
                           'Gangways' => 8,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 4,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 266,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'אוהל הקרקס - ספורטק, רח' רוקח',
                                'Name' => 'קרקס שנחאיי'
                               },
                           'Image2Height' => 422,
                           'Latitude' => '32.098972',
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 1197
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'ID' => 1192,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' בית אלפא 13',
                                'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב'
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.0655053',
                           'SeatsAmount' => 85,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13'
                               },
                           'Longitude' => '34.7891452',
                           'GoogleMapAddress' => 'beit alfa 13, tel aviv',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון אלפא תל אביב',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1192
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1734,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => undef,
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 11,
                     'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף',
                     'ID' => 1734
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => undef,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב',
                                'Address' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 1610,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון גשר תל אביב',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          },
                     'ID' => 1610,
                     'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב',
                     'ShowsQty' => 19
                    },
                    {
                     'ID' => 1717,
                     'ShowsQty' => 19,
                     'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1717,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב',
                                'Address' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הבימה תל אביב',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => ''
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 414,
                     'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב',
                     'ShowsQty' => 12,
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа',
                                'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'Longitude' => '34.807412',
                           'GoogleMapAddress' => '32.101155, 34.807412',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17',
                           'RowsAmount' => 8,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ID' => 414,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב',
                                'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.101155',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 19,
                     'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב',
                     'ID' => 1609,
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19',
                                'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1609,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Latitude' => '32.076754',
                           'CityID' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הקאמרי תל אביב',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.784731',
                           'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731'
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'MapaLink' => '',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 6,
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие на мероприятие не допускаются.',
                                'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив — Зал 3',
                                'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.784519',
                           'GoogleMapAddress' => '32.076879, 34.784519',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הקאמרי תל אביב - החדש 3',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'ID' => 1770,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב - החדש 3',
                                'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם: אין כניסת מאחרים כלל.'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 262,
                           'Latitude' => '32.076879',
                           'CityID' => 1
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב - החדש 3',
                     'ShowsQty' => 4,
                     'ID' => 1770
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.06423',
                           'SeatsAmount' => 49,
                           'ID' => 1766,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'חניה חינם ליד הבניין.',
                                'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב',
                                'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Longitude' => '34.787011',
                           'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון מלנקי תל אביב',
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Бесплатная стоянка возле здания.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж',
                                'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив'
                               },
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => ''
                          },
                     'ID' => 1766,
                     'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב',
                     'ID' => 535,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 535,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב',
                                'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 671,
                           'SeatsAmount' => 330,
                           'Latitude' => '32.052992',
                           'CityID' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 671,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив',
                                'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '34.750356',
                           'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון נא לגעת תל אביב',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב',
                     'ID' => 1720,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב'
                               },
                           'ID' => 1720,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון צוותא תל אביב',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театрон Цавта Тель-Авив',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 389,
                     'ShowsQty' => 5,
                     'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2',
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.7817983',
                           'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2',
                                'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30'
                               },
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.0749745',
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'ID' => 389,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2',
                                'Address' => 'רח' אבן גבירול 30',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'תיאטרון קליפה תל אביב',
                     'ID' => 846,
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'RowsAmount' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05E8%u05DB%u05D1%u05EAx38%2C&UserEarthX=129440&UserEarthY=1163243&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'GoogleMapAddress' => 'הרכבת 38, תל אביב-יפו',
                           'Longitude' => '34.7807852',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театр Клипа Тель-Авив',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Клипа Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. а-Ракевет 38',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.0616709',
                           'SeatsAmount' => 60,
                           'ID' => 846,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון קליפה תל אביב',
                                'Address' => 'רח' הרכבת 38'
                               }
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון תל אביב',
                     'ShowsQty' => 9,
                     'ID' => 5,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.79083',
                           'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830',
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Lift' => 1,
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театрон Тель-Авив',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия. Опоздавшие в зал не допускаются до антракта (если он есть).',
                                'Name' => 'Театрон Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Вайцман, 60'
                               },
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 4,
                           'RowsAmount' => 25,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 670,
                           'CityID' => 1,
                           'Latitude' => '32.090399',
                           'SeatsAmount' => 896,
                           'ID' => 5,
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע. אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.',
                                'Name' => 'תיאטרון תל אביב',
                                'Address' => 'רח' ויצמן 60'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageHeight' => 670,
                           'Gangways' => 3
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1719,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון תמונע תל אביב',
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Image2Width' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב',
                     'ID' => 1719
                    }
                   ],
             'Name' => 'תל אביב-יפו',
             'ID' => 1
            }
           ]
    };

אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

אופקים
היכל התרבות מתנ''ס אופקים

השקד 626, אופקים

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז קהילתי עמנואל רובין

אליהו גולומב 7-9, אופקים

כל האירועים באולם תיאור האולם

אור עקיבא
היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

כל האירועים באולם

קונסרבטריון אור עקיבא

רח' הנשיא 80, אור עקיבא

כל האירועים באולם תיאור האולם

איירפורט סיטי
היכל התרבות איירפורט סיטי

רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

כל האירועים באולם תיאור האולם

אילת
מלון פירסט קלאב אילת

שד' תמרים 39, אילת

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטראות אילת

שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

כל האירועים באולם תיאור האולם

אריאל
אשכול הפיס אריאל

רח' דרך אפרתה 28, אריאל

כל האירועים באולם תיאור האולם

אשדוד
אמפיתיאטרון אשדוד

רח' מפקורה (ברח' משה דיין פינת רוגוזין), אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית יד לבנים אשדוד

רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

דרך ארץ 1, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

זה-פאב אשדוד

מפקורה 1, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

רח' דרך ארץ 8, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ"ס דיונה

קק"ל 90, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס דיונה אשדוד

רח' קק"ל 90, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס ט' אשדוד

רובע ט', שד' ראשון לציון 4, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

אשקלון
היכל הספורט אשקלון

כל האירועים באולם

היכל התרבות אשקלון

רח' הנשיא 82, אשקלון

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס וולדנברג אשקלון

כל האירועים באולם

באר שבע
אוהל הקרקס

ברחבת השוק העירוני (ליד קניון הנגב, מול אגד והרכבת), באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

אוהל הקרקס

אזור תעשייה קרית יהודית‭, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

אמפיפארק באר-שבע

רח' שלושת המצפים 1, פארק נחל באר שבע, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע

שד' יצחק רגר 34, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז צעירים באר שבע

הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

משכן אמנויות הבמה באר שבע

כל האירועים באולם

סינמה סיטי באר שבע

כל האירועים באולם

בת ים
האודיטוריום בת ים

רח' שאול הדדי 6, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות בת ים

רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז פיס למדעים ואמנויות בת ים

רח' דקל, 5, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

סטודיו התיאטרון של שאול טיקטינר בת ים

רח' ירושלים 40 א, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

גבעתיים
תיאטרון גבעתיים

כל האירועים באולם

גני תקווה
מרכז הבמה גני תקווה

כל האירועים באולם

דרום השרון - צומת הירקון
היכל התרבות דרום השרון

מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, דרום השרון - צומת הירקון

כל האירועים באולם תיאור האולם

הרצליה
היכל אמנויות הבמה הרצליה

כל האירועים באולם

היכל בעיר הרצליה

רח' בן גוריון 5, הרצליה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון זאפה הרצליה

רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח, הרצליה

כל האירועים באולם תיאור האולם

זכרון יעקב
ביסטרו אדמה זכרון יעקוב - מועדון ג'אז

רח' מעלה הראשונים 8, זכרון יעקב

כל האירועים באולם תיאור האולם

מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב

רח' הנדיב 2, זכרון יעקב

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

כל האירועים באולם

חדרה
היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

רח' רמב"ם 39, חדרה

כל האירועים באולם תיאור האולם

חולון
אוהל הקרקס - שודדי הקריביים

רח' מפרץ שלמה, חניונים, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל הספורט טוטו חולון - ארנה

רחוב מפרץ שלמה 1, קרית שרת, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל הספורט טוטו חולון - ארנה

רחוב מפרץ שלמה 1, קרית שרת, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

המרכז לתיאטרון בובות

כל האירועים באולם

מדיטק חולון

כל האירועים באולם

מרכז שטיינברג חולון

גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון חולון

כל האירועים באולם

חיפה
אודיטוריום של מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית אבא חושי חיפה

רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית הגפן חיפה

שד' הציונות 33, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית נגלר חיפה

שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

שד' הנשיא 89, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון Beat חיפה

רח' הנשיא 124, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז העיר חיפה

רח' מסדה 36, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז הקונגרסים חיפה

קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

כל האירועים באולם